Artykuły przetłumaczone na inne języki

2020: Kogo szukał Józef Czapski (w Związku Sowieckim)? w: „Arcana”, Kraków 2020 nr 5 (155), s. 116 - 131.

2020: W. Bolecki, Józef Czapski devant de crimes de masse. De l’enquête sur les „disparus” á la vérité sur le system soviétique [w:] Józef Czapski. Itinéraires de vérité, sous la direction de Maria Delaperriére en collaboration avec Maciej Forycki et Paweł Rodak, Eur’Orbem Éditions, Paris 2020, ISBN: 979-10-96982-15-8, pp. 69-84.

2020: "Co grozi Gombrowiczowi. Porocznicowe rozważania", „Arcana” 2020 nr 151-152, s. 141 - 146.

2020: Włodzimierz Bolecki, Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W setną rocznicę urodzin pisarza, w monografii zbiorowej: Gustaw Herling-Grudziński: Między Wschodem a Zachodem. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Przebindy, Bartosza Gołąbka, Wojciecha Gruchały. Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Krosno 2020, s. 22-52.

2019: Contesti europei dell’opera di Gustaw Herling [w:] Herling, Etica e letteratura. Testimonianze, diaro, racconti, Mondadori, Milano.

2019: "Le Complex d'origines?" [w:] Maria Delaperrière (dir.), Gustaw Herling-Grudziński - témoin de son époque et au-delà, Editions Petra, Paris 2019, s. 195–222. ISBN 978-2-84743-243-5. ISSN: 2268-0810.

2018: Völkermord und der Beginn der modern Prosa (Choucas von Zofia Nałkowska, 1925-1927) [w:] In officio amicitiae. Andreas Lawaty dem Grenzgänger und Freund zum 65.Geburstag, Herausgegeben Krzysztof Ruchniewicz, Stefan Troebst, Marek Zybura. Neisse Verlag GbR, Dresden 2018, ss.447 – 460.

2018: A Concise Companion to Polish Modernism in: Being Poland. A New History of Polish Literature and Culture since 1918, ed. Tamara Trojanowska, Joanna Niżyńska, Przemysław Czapliński, University of Toronto Press 2018, pp. 105 - 131.

2018: Dlaczego nie ma dziś Irzykowskiego?, „Teksty drugie” 2018 nr 2, s. 392 - 400. Zob. on line

2018: Principe d’individuation. Motifs nietzschèens dans l’oeuvre de Bruno Schulz [dans:] Bruno Schulz entre modernism & modernité, sous la direction de Maougocha Smorag-Goldberg & Marek Tomaszewski, L’Édition L’improviste, Paris 2018, pp. 79-98.

2016: Przedwiośnie oraz inne pory roku [w:] Intryga interpretacji. Profesor Władysław Panas in memoriam, red. Adam Fitas, Lublin 2016, s. 139–155.

2016: Gustaw Herling-Grudziński e L’Europa Litteraria [w:] Dall „Europa Illegale” All „Europa Unita. Gustaw Herling-Grudziński: L’Uomo, Lo scrittore, L’opera. A cura di Marta Herling e Luigi Marinelli, Accademia Polacca, Roma 2015, s. 13 - 16.

2016: Sàndor Màrai, Gustaw Herling (e altri) [w:] Dall „Europa Illegale” All „Europa Unita. Gustaw Herling-Grudziński: L’Uomo, Lo scrittore, L’opera. A cura di Marta Herling e Luigi Marinelli, Accademia Polacca, Roma 2015, s. 101 - 116.

2016: „Avant-printemps” et autres saisons [w:] Chemins de la Modernitè Polonaise. De la Terre Promise à L’Avant-Printemps, sous de la direction de Maria Delaperrière, Institut D’Ètudes Slaves, Paris 2016, p. 171-184.

2016: „Il est temps d’en finir avec la folie” ou la terre promise de Władysław Reymont [w:] Chemins de la Modernitè Polonaise. De la Terre Promise à L’Avant-Printemps, sous de la direction de Maria Delaperrière, Paris, Institut D’Ètudes Slaves, p.65-74.

2016: Lekcja Juliana Kornhausera (jaką otrzymałem) [w:] Rzeczy do nazwania. Wokół Kornhausera, red. A. Gleń, J. Kornhauser, Poznań, s. 53–58.

2015: Przedwiośnie oraz inne pory roku, „Teksty Drugie” 2015 nr 2, s. 105-119. Zob. on line

2015: La litterature de jeune modernisme: La Chabraque, tłum. M. Chmurski, K. Siatkowska-Callebat, seria: Biblioteque bilingue, Paris-Sorbonne, s. 32-45.

2014: Three modernists: Witkacy - Schulz - Gombrowicz (similarities and differences), transl. by David Malcolm, „Tekstualia in English”, Warszawa 2014, pp. 11-26. Zob. On-Line

2014: Profesor Janusz Sławiński (1934-2014), „Teksty Drugie” 2014 nr 6, s. 443-448. Zob. on line

2014: Postcolonialism and Modernism, transl. Jan Szelągiewicz [w:] Postcolonial or Postdependancy studies, ed. by Ryszard Nycz, IBL PAN Warszawa, s. 55-66.

2014: From the periphery to the center [w:] Nonfiction, reportage and testimony, ed. by Ryszard Nycz, IBL PAN Warszawa.

2014: Representation - Experience historique – Literature moderne, „Revues des Etudes Slaves”, vol. LXXXV, ss. 681- 689.

2013: Aleksander Wat – un futuriste regressif [w:] Aleksander Wat sur tous les fronts, sous de la redaction de Maria Delaperrière, Institut D’Etudes Slaves, s.15–24.

2013: La littèrature du jeune modernisme w: Karol Irzykowski, La Chabrque. Les rêves de Maria Dunini, édition biligue, trad. par Mateusz Chmurski, Kinga Callebat, Parick Rozborski, Paris 2013, s. 32-45.

2013: "Sous le ligne de Lucifer" w: "Aleksander Wat sur tous les fronts", sous la direction de Maria Delaperrière, Institut d'études slaves & Société historique et littéraire polonaise, Paris 2013 (in print).

2012: "Heimat vieler Völker". Die "Idee von der gemeinsamen Heimat" im Werk von Józef Mackiewicz [in:] "Zwischen (Sowjet-) Russland und Deutschland. Geschichte un Politik im Schaffen von Józef Mackiewicz (1902 - 1985), Herausgegeben von Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura, Fibre Verlag, OsnabrĂźck 2012, s. 129 -142.

2012: W. Bolecki, E. Dahlig-Turek, P. Urbańczyk, Po pierwszym konkursie NPRH, "Forum Akademickie" 2012, nr 4. Zob. on line

2012: Modality – literary studies and cognitivism, transl. Maria Skotnicka [w:] Antropology in Literary Studies, ed. by Ryszard Nycz, IBL PAN Warszawa, ss. 107 – 125.

2011: O humanistyce inaczej (wstęp), „Teksty Drugie” 2011 nr 6, s. 6-11. Zob. on line

2011: Nowoczesność i recepcja książek Józefa Mackiewicza, w tomie artykułów z konferencji w Rapperswilu (2006) pt. Zmagania z historią. Życie i twórczość Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej, pod red. Niny Kozłowskiej i Małgorzaty Ptasińskiej, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, s.68-88. Zob. on line.

2010: J.Neubauer, W. Bolecki, Two Regionalists of the Interwar Period. Józef Mackiewicz and Maria Berde [in:] History of Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Volume 4: Types and Stereotypes. Ed. by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer, John Benjamins Publishing Company, 2010, pp.538 -549. Zob.  On-Line

2010: Słowacki Gombrowicza, "Teksty Drugie" 2010 nr 1 - 2, s.171 - 192. Zob. on line

2010: J.Neubauer, W. Bolecki, Two Regionalists of the Interwar Period. Józef Mackiewicz and Maria Berde [in:] History of Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Volume 4: Types and Stereotypes. Ed. by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer, John Benjamins Publishing Company, 2010, pp.538 -549. Zob. on line

2010: Le Słowacki de Gombrowicz, traduit par Jean Delaperierre [dans:] Juliusz Słowacki. Les lectures contemporaines, poublie sous la direction de Maria Delaperierre, Institut D'Etudes Slaves, Paris 2010, p.101 - 118. Zob. on line

2009: "L'impressionnisme de Conrad et la littérature polonaise", [w:] "Joseph Conrad, un Polonais aux confins de l'Occident", sous la direction de Maria Delaperrière, Institut d'études slaves & Société historique et littéraire polonaise, Paris 2009, ss. 195-209.

2009: Pochwała translatologii [wstęp do:] "Teksty Drugie" 2009 nr 6. Zob. on line

2009:    "Exile Diaries: Sándor Márai, Gustaw Herling-Grudziński and Others. Eight Issues of Comparison". Exile Autobiographical Exile Writing, [in:] John NEUBAUER, Borbála Zsuzsanna TÖRÖK (Eds.), The Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium, Walter de Gruyter - Berlin - New York, 2009, pp.422 - 431. Zob.  On-Line

2009:    "Kultura (1946 - 2000). Exile Cultures Abroad: Publishing, Ventures, Exiles Associations, and Audience [in:] John NEUBAUER, Borbála Zsuzsanna TÖRÖK (Eds.), The Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium, Walter de Gruyter - Berlin - New York, 2009, pp.144 - 188. Zob.  On-Line

2009: Polonistyka za granicą: czas na zmiany, „Teksty Drugie” 2009 nr 1-2, s. 269-272. Zob. on line

2009: Kulturowe wizualizacje doświadczenia [wstęp do:] "Teksty Drugie" 2009 nr 1-2. Zob. on line

2009: W.Bolecki, P. Urbańczyk, E.Dahlig-Turek, Humanistyka a reforma polskiej nauki, "Forum Akademickie" 2009 nr 5. Zob. on line

2009: "Jedynie prawda jest ciekawa". Literatura jako relacja prawdomówna [w:] Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane Profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2009, s. 59-72. Zob. on line

2008: La modalitè littèraire en tant que tèmoignage [w:] Le tèmoigne dans la littèrature polonaise du XXe siècle. Textes rèunis par Hanna Kunicka et Charles Zaremba, Institut d'Ètudes Slaves, Paris, p.11 - 25.  On-Line

2008: Rossija, bolszewizm i Polsza w tworczestwie Josefa Mackiewicza (pieriewod Dina Kostjanowskaja) w: Polsza i Rossija wo wzaimnych priedstawlieniach. W: "Istorik i chudożnik", 2008 nr 1-2 (15-16), s. 99-115, Moskwa 2008. Zob. On-Line

2008: Métafiction et métanarration [dans:] percer le mystère de la chabraque. Dossier critique, réuni par Zofia Mitosek et Kinga Siatkowska-Callebat, Paris 2008. See On-Line

2008: Marai Sandor, Gustaw Herling-Grudziński (es masok), trans. Palfalvi Lajos, Nagy Vilag 2008 nr 3, p.253-259, Budapest.  On-Line

2008: Dyskurs tożsamościowy polskiej inteligencji po roku 1989 a literatura emigracyjna [w:] Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, pod red. H.Domańskiego, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa, s. 387 - 402

2008: Antykomunizm Józefa Mackiewicza - realizm czy idealizm? [w:] Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej, pod redakcją Jacka Kłoczowskiego i Michała Szułdrzyńskiego, Ośrodek Myśli Politycznej. Wyższa szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, s.177-192. Zob. on line

2007: Myśli różne o postkolonializmie, "Teksty Drugie" nr 4. Zob. on line

2007: Varsoi Latkepek, trans. Palfalvi Lajos, Europai kulturlis fuzetek, p. 11-16, Budapest.

2007: Gombrowicz and Science [in:] Russian Literature LXII (2007) IV  On-Line; www.sciencedirect.com

2007: Aphorismes: une autre lecture de Gombrowicz [dans]: Witold Gombrowicz entre l’Europe et l’Amérique, éd.Marek Tomaszewski, préface Rita Gombrowicz, Presses Universitaires du Septentrion,Villeneuve d’Asq, p. 159 -170. Zob. on line

2007: Reforma sektora nauki (współautor - Maciej Żylicz), "Nauka Polska" nr 16. Zob. on line

2006: Doświadczenie i modernizm, "Teksty Drugie" nr 6 (102), s. 6-9. Zob. on line

2006: "La place de la prose dans le projet de modernitè de Milosz", traduit par Kinga Siatkowska-Callebat, Piotr Bilos [dans:] Czesław Miłosz et le vingtieme siecle. Publié sous la direction de Maria Delaperriere, Institute d’Etudes Slaves, Paris 2006, p.109-116.  On-Line

2006: "A modernizmus a XX. szazadi lengyelirodalomban" w książce zbiorowej pt. Irodalom es normalitás. Tanulmányok a modern lengyel irodalomról és színházaról, red. Pálfalvi Lajos,wydawnictwo Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő s. 36-62.

2006: "Modernseg es modernista a XX. szazadilengyel költeszetben" w książce zbiorowej pt. Irodalom es normalitás. Tanulmányok a modern lengyel irodalomról és színházaról, red. Pálfalvi Lajos., wydawnictwo Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2006. s.63-77.

2006: Gombrowicz Aphorismen [in:] Gombrowicz in Europa. Deutsch-polnische Versuche einer kulturellen Verortung Herausgegeben von Andreas Lawaty und Marek Zybura, Harrassowitz Verlag, 2006, s. 269-278.

2006: Wisława Szymborska and Modernism in Poland [in:] Wisława Szymborska. A Stockholm Conference, May 23-24, 2003, ed. L. Neuger, R. Wennerholm, Konferenser 60, Stockholm 2006, p.20-30. See On-Line

2006: "La place de la prose dans le projet de modernitè de Milosz", traduit par Kinga Siatkowska-Callebat, Piotr Bilos [dans:] Czesław Miłosz et le vingtieme siecle. Publié sous la direction de Maria Delaperrière, Institute d’Etudes Slaves, Paris 2006, p.109-116. Zob. on line

2006: Dodatek krytyczny do: Witold Gombrowicz, Ferdydurke. Seria: Dzieła Witolda Gombrowicza, T. II (wydanie naukowe), Kraków 2006.

2006: "Corpus" Iwony [Witold Gombrowicz, Iwona, księżniczka Burgunda] w: Ciało widzialne. Wykłady otwarte, [sezon 2005/2006], Teatr Narodowy, program wykładów M. Dziewulska, red. M. Rochowski, Warszawa 2006, s.127-152. Zob. on line

2005: Niebezpieczne związki, "Teksty Drugie" nr 5, s. 4-7. Zob. on line

2005: Gender and Sex in Early Polish Modernism: Przybyszewski. Irzykowski, Witkacy, Schulz, trad. Ursula Phillips [in] Gender and Sexuality in Ethical Context. Ten Essays on Polish Prose, edited by Knut Andreas Grimstad and Ursula Phillips, Slavica Bergensiana 5; Bergen 2005, s. 98-123.

See On-Line

2005: Das "principium individuationis". Nietzscheanische Motive im Werk von Bruno Schulz. Aus dem Polnischen von Ursula Kiermeier [in:] Polnische Literatur im europäischen Kontext.Festschrift für Brigitte Schultze zum. 65. Geburtstag, Frank Gobler(Hrsg.), Verlag Otto sagner, Munchen 2005, s.13-34. Zob. on line Le principe d’individuation.(Les motifs Nietzschéens dans l’œuvre de Bruno Schulz). Zob. on line

2005: "Ez az én fejlődésregényem". W.Bolecki beszelgetese Gustaw Herling-Grudziński a Más világrol, transl. into Hungarian Pálfalvi Lajos, "Nagy Világ. Világirodalmi folyóirat", nr 4, p. 303 - 320.  On-Line

2005: Wstęp do: Ferdynand Goetel, Z dnia na dzień w: Dzieła wybrane, t. 4, oprac. Maciej Urbanowski, Arcana, Kraków 2005, s. 5-14. Zob. on line

2005: "Pytania o przedmiot literaturoznawstwa", "Teksty Drugie" nr 1-2. Przedr.: Pytania o przedmiot literaturoznawstwa [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków 22-25 września 2004, red. M. Czermińska, R. Nycz i inni, Universitas, Kraków, t. I, s. 3-14. Zob. on line

2005: "Ez az én fejlődésregényem". W.Bolecki beszelgetese Gustaw Herling-Grudzński a Más világrol, transl. into Hungarian Pálfalvi Lajos, "Nagy Világ. Világirodalmi folyóirat", nr 4, p. 303 – 320. on line

2005: Gombrowicz i nauka [w:] Orbis Linguarum. Festschrift für Bonifacy Miązek zum 70. Geburstag, vol. 28, Herausgegeben E. Białek, J. Krucina und E. Tomiczek, Wrocław, s. 165-174. Zob. on line

2005: "Czego wyparł się Witold Gombrowicz?", wstęp do: Olaf Kuhl, Gęba erosa. Tajemnice stylu Witolda Gombrowicza, przeł. Krzysztof Niewrzęda, Maria Tarnogórska, Universitas, Kraków, s. V-XII. Zob. on line
 

2004: Witold Gombrowicz. A l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, trad. par Damian Rosset, Ecriture 64. Revue Littéraire, Lausanne 2004, p. 166-174. On line

2004: Modalnost - literarna veda in kognityvizem (oris), przeł. Marko Juvan, "Primerjalna književnost", 2004 nr 1 (27), Ljubliana.  On-Line

2004: Százéves Gombrowicz, przeł. J. Reiman, "Kalligram", Budapeszt 2004, December, s. 72-76.

2004: «Jusque’àla fin du monde» Autour Requiem pour un Carillonneur de Gustaw Herling-Grudziński, trad. par. B. Vassal, Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais, No 3, Paris, L'Universit? de Paris IV; p. 28 - 44.

2004: Le modernism et la modernitè dans la poésie polonaise du XXesiècle, [dans:] La poésie polonaise du vingtième siècle. Voix et visag, sous la direction de M. Delaperièrre, Institut D’Études Slaves, Paris.

2004: Wisława Szymborska i modernizm, "Pogranicza" nr 1, Szczecin 2004. Zob. on line

2004: Pierwszorzędne teksty drugorzędne. Wstęp do: W. Gombrowicz, Varia t. 1-3, Kraków 2004. Zob. on line

2004: Gombrowicz i nauka, "Nauka", Wydawnictwo PAN, Warszawa. Wersja angielska zob. 2007.

2004: Impresjonizm w prozie modernizmu (wstęp do modernizmu w prozie polskiej XX wieku) w pracy zbiorowej pt. "Punkt widzenia w tekście i w dyskursie" , Red. J. Bartmiński, S. Bartmińska-Niebrzegowska, R. Nycz, Lublin 2004, s. 239 - 260. Zob. on line. Zob. też 2003.

2004: Le modernisme et la modernité dans la poésie polonaise du XXe siècle, w książce: La poésie polonaise du vingtième siècle. Voix et visage, red. M. Delaperièrre Institut D'Études Slaves, Paris. Zob. on line

2003: Impresjonizm w prozie (polskiego) modernizmu, "Teksty Drugie", 2003 nr 4, IBL PAN. Zob. on line

2003: Виткаци – Шулц – Гомбрович, превела са пољског Бранислава Стојановић, "Градац", Чачак, год. 29, бр. 148-149, стр. 127-138.

2003: La mia "isola". Conversazione con Włodzimierz Bolecki, traduzione di Marta Herling. Gustaw Herling, L'Isola, L'Ancora del Mediterraneo, Napoli, p. 121 - 137.

2003: Modernism in Poland: The Troublesome Subject [ in:] Swedish-Polish Modernism. Literature – Language – Culture. Ed. By Małgorzata Anna Packalèn & Sven Gustavsson, Kungl. Vitterhets. Historie och Antikvites Akademien, Konferenser 56, Stockholm. Zob. On-Line

2003: Nie całkiem fantastyczne podróże po pewnym romantycznym temacie (z poradnika wykładowcy), "Prace Polonistyczne" seria LVIII: "Romantycy - fantastyka - podróż", tom ofiarowany prof. K.Poklewskiej, Łódź 2003, s.313-318. Zob. on line

2003: Ludobójstwo i początki prozy nowoczesnej ("Choucas" Zofii Nałkowskiej), Cykl: Modernizm w Polsce, Arkusz nr 5. Zob. on line
Wersja angielska on line

2003: Czas, przypadek i metafizyka moralności ("Straszny czwartek w domu pastora" K.L. Konińskiego), Cykl: Modernizm w Polsce, Arkusz nr 4. Zob. On-Line

2003: Metaproza wczesnego modernizmu (Pałuba K.Irzykowskiego) - cz.2, Cykl: Modernizm w Polsce, Arkusz 2003 nr 3.

2003: Metaproza wczesnego modernizmu (Pałuba K.Irzykowskiego) - cz.1, Cykl: Modernizm w Polsce, Arkusz 2003 nr 2. Zob. on line

2003: "Mityzacja rzeczywistości" [w:] Katalog wystawy pt. Bruno Schulz: Republika marzeń, Warszawa, red. Ł. Kossowski, styczeń 2003.

2003: "Mistyczne mare tenebrarum"(Stanisław Przybyszewski), Cykl: Modernizm w Polsce, "Arkusz" 2003 nr 1, Poznań. Zob. on line

2003: "Pamięć - "choroba na śmierć" - świadomość ("Niecierpliwi" Zofii Nałkowskiej), Cykl: Modernizm w Polsce, "Pogranicza" nr 5. Zob. on line

2003: Pamięć - czas - świadomość ("Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza), Cykl: Modernizm w Polsce, "Pogranicza", Szczecin 2003 nr 6. Zob. on line

2003: "Aż do końca świata" (O "Podzwonnym dla dzwonnika" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego), "Znak", Kraków 2003 nr 12, s. 89-107. Zob. on line

2003: "Principium individuationis". Motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza, "Teksty Drugie" 2003 nr 5, IBL PAN. Przedr. [w:] W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej Łysiak i Władysława Panasa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 321 - 340. Zob. on line

2003: Zapomniana dekada, "Teksty Drugie" nr 5 (83), s. 3-8. Zob. on line

2002: Modernizm w literaturze polskiej XX wieku (Rekonesans), "Teksty Drugie" 2002 nr 4. Zob. on line

2002: Gombrowicz w tekstach drugich, "Teksty Drugie" 2002, nr 3. Zob. on line

2002: Returns to the Impossible: The Search for Home in the Prose of Gustaw Herling, in: Framing the Polish Home, in: Framing the Polish Home. Postwar Cultural Constructions of Heart, Nation, and Self, ed. by Bożena Shallcross, Ohio University Press, Athens.

Zob. On-Line

2002: Von der Postmoderne zur Moderne (Wat: Die andere Erfahrung) w: Aleksander Wat und "sein" Jahrhundert, herausgegeben von M. Freise und A. Lawaty, Wiesbaden 2002, s.276-294. Zob. On-Line

2002: Polish Émigré; Literature and Polish Literary History, transl. by M. Krasowska, [in:] A World Of Slavic. Essays in Comparative Slavic Studies in Honor of Edward Mozejko, ed. by Paul D. Morris, Bloomington, Indiana.

2002: Tajemnica Kosmosu [w:] Jan Błoński i literatura XX wieku, pod redakcją R. Nycza i M. Sugiery, Kraków 2002, s. 281-283. Zob. on line

2002: Polish Émigré Literature and Polish Literary History in: A World Of Slavic. Essays in Comparative Slavic Studies in Honor of Edward Mozejko, ed. by Paul D. Morris,, Bloomington, Indiana. Zob. on line

2002: Pisarz niewygodny (O Józefie Mackiewiczu w 100. rocznice urodzin). "Dziennik Polski", Nowy Jork.

2002: Zrozumieć Mackiewicza (rozmowa przeprowadzona przez K. Masłonia), "Rzeczpospolita", 2 marca. Przedr. w: K.Masłoń, Lekcja historii najnowszej, Kraków 2003, s. 167-178. Zob. on line

2002: Prawda rzucona w oczy świata (O Józefie Mackiewiczu w 100. rocznice urodzin), Rzeczpospolita, 30 marca.

2001: Modalność - literaturoznawstwo i kognitywizm (rekonesans), "Teksty Drugie", Warszawa 2001, nr. 5 (67), s.31-49. Przedr. w: 2002: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz. Zob. on line

2001: Od "postmodernizmu" do "modernizmu": Wat - inne doświadczenie, "Teksty Drugie", Warszawa 2001 nr 2 (67), s.29-39. Zob. on line

2001: Лови на постмодернисттив [в:] "12 Полсъких Есеїв", ed. O. Гнатюк, Kиїв 2001, p. 225-249.

2000: Textes et Voix (Autour de la poétique moderniste) [dans]: La littérature Polonaise du XXe siècle. Textes réunis par Hanna Konicka et Hélène Włodarczyk, Centre D’Études Slaves. Cultures & sociétés de l’Est 34, Paris. Zob. On-Line

2000: Polnische Exilliteratur des 20. Jahrhunderts - Ein Versuch der Neubewertung ihrer Bedetung für die polnische Literatur: Die polnishe Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politishen Denkens und der Literatur Polens im Exil, Hrs. Ł.Gałecki und Basil Kerski, Osnabrück, s.133-147. Zob. On-Line

2000: Otevřené prózy Gustawa Herlinga [in:] Gustaw Herling, Ostrov a jine prozy, přeložila H. Stachová, Praha 2000, s. 143-152. Zob. On-Line

2000: Nachwort [im:] Z. Nałkowska, Die Ungeduldigen. Roman. Aus dem polnischen von U. Kiermeier mit einem Nachtwort von W. Bolecki, Suhrkamp Verlag, 2000 Frankfurt am Main. Zob. On-Line

2000: Gaesprache in Dragonea, Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur, Jahrbuch 1999, Deutsches Polen-Instituit, Darmstadt.

2000: "Biткацы, Шульц, Гамбрοвiч" [в:] Быць аьο ня ьыць сярзднезурапейцам, Менск. Zob. On-Line

2000: Diabeł i my (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Życie", Warszawa, 2000 nr 37, s.12.

2000: Martwy Chrystus (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Arkusz", Poznań 2000, nr 4, s. 12.

2000: Czarodziejki i czarownice (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Dekada Literacka", Kraków 2000, nr 2-3, s. 3, 18-19.

2000: Stanisław Ignacy Witkiewicz - koniec kultury, "Rzeczpospolita" Warszawa 2000, nr 93, s.3.

2000: Józef Mackiewicz - pisarz przemilczany, "Tygodnik Powszechny", Kraków 2000 nr 34, s.15.

2000: Religia i zło (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Gazeta Wyborcza", Warszawa 2000, nr 158, s. 12-13.

2000: Sycylijskie obsesje (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Rzeczpospolita", Warszawa 2000 nr 54, s. D-2.

2000: Ofiarowanie (rozmowa z G.Herlingiem-Grudzińskim), "Tygodnik Powszechny", Kraków 2000, nr 10, s. 8-9.

2000: Ja, Pan Zdzisio, "Teksty Drugie", Warszawa 2000 nr 5, s. 5-6. Zob. on line

1999: Postmodernising Modernism, [in:] From Norwid to Kantor. Essays on Polish Modernism dedicated to Professor G.M. Hyde,, ed. by G. Bystydzieńska and Emma Harris. Zob. On-Line

1999: Le Postmodernisme? Ou peut-être un modernisme méconnu?: Witkacy-Gombrowicz-Schulz [dans] Modernisme en Europe Centrale. Les avant-gardes. Sous la direction de Maria Delaperrière, L Harmattan, Paris-Montreal.

1999: "Polityczność - emigracyjność - historia literatury", "Teksty Drugie" nr 3. Zob. on line

1999: O gatunkach to i owo [Wstęp do numeru monograficznego nt. genologii], "Teksty Drugie" 1999 nr 6. Zob. on line

1998: Wyznania członka lokalnej wspólnoty interpretacyjnej, Teksty Drugie, nr 6. Zob. on line

1998: Witkacy était-il antisémite? (En marge des stéréotypes du Juife polonais et du Polonais antisémite) [dans:] Mythologie polonais, sous la direction de Alian van Crughten et Jan Rubès, Bruxelles , pp. 211-229.

Zob. On-Line

1998: A conversation on Painting [G. Herling – Z. Herbert],"Indiana Slavic Studies" 9: 137-141, 1998.

1998: U źródeł polskiego poststrukturalizmu, Wstęp do: J. Sławiński, Pisma Wybrane, Kraków 1998. Zob. On-Line

1998: Księga buntowników. Posłowie do: Cz. Miłosz, Dolina Issy, Warszawa 1998. Zob. on line

1998: Posłowie do: G.Herling-Grudziński "Cud" i "Dżuma w Neapolu", Kraków. Zob. on line

1997: The Totalitarian Urge vs. Literature: The Origins and Achievments of the Polish Independent Publishing Movement, "Canadian Slavonic Papers", vo. XXXIX, nos.1-2, March-June 1997, pp.47-62.

1997: Postmodernizowanie modernizmu, „Teksty Drugie” 1997 nr 1-2, s. 31-45. Zob. on line

1996: Nekrologi filozofów. Z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim rozmawia Włodzimierz Bolecki, „Teksty Drugie” 1996 nr 6, s. 132-154. Zob. on line

1996: Teksty i głosy (z zagadnień poetyki modernizmu), „Teksty Drugie” 1996 nr 4, s. 5-19. Zob. on line

1996: Über die polnische Literature der achtzieger Jahre, [im:] Zeitgenoessische Polnische Literatur der Achtziger und Neunziger Jahre. Meinungen, Wertungen, Prognosen polnischer und deutscher Literaturwissenschaflter, Leipzig. Zob. On-Line

1996: The Grotesque in Literature and Arts: Poland, Russia and Bohemia (... - 1918) [in:] The Comparable and the Incomaprable, ed. by Endrè Bojtar, Central European University, Budapest.

1996: L'émigration en tant qu' espoire (au sujet de Gustaw Herling), [dans:], Littérature et émigration. Europe centrale et orientale, sous la direction de Maria Delaperrière, Cultures et Societes de L'Est no 27, Paris. Zob.  on line

1996: Kellemetlen igázsagok. J. Mackiewicz és W. Gombrowicz, transl. Lajos Palfálvi, Eletunk 1996 nr 3, Budapest.

Zob. On-Line

1996: Witkacy-Schulz-Gombrowicz, translated by Valerie Laken, Periphery , vol. 2, nr ½, p. 75-79, Michigan 1997. Zob. On-Line

1996: Wyznania feministy (1), „Teksty Drugie” 1996 nr 1, s. 1-8. Zob. on line

1995: Nachwort [in:]. J.M.Rymkiewicz, Polnische Gespräche im Sommer 1983. Roman. Aus dem polnischen von E. Kinsky mit einem Nachtwork von W. Bolecki, Suhrkamp, Verlag, Frankfurt am Main.

1995: Słówko o przemianach, „Teksty Drugie” 1995 nr 2, s. 1-4. Zob. on line

1995: Gombrowicz avait-il des yeux? La problématique de la description dans Ferdydurke, Revue des Sciences Humaines, 1995 n. 3 (239).

1995: "Loths Flucht" - ein unvollendeter Roman von Aleksander Wat, Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur, Jahrbuch 1994, Deutsches Polen-Instituit, Darmstadt.

1994: Czy Witkacy był antysemitą?, „Teksty Drugie” 1994 nr 5-6, s. 88-104. Zob. on line

1994: PPP (Pierwszy Polski Poststrukturalista), „Teksty Drugie” 1994 nr 4, s. 5-18. Zob. on line

1994: Podmiot jako przedmiot, „Teksty Drugie” 1994 nr 2, s. 1-5. Zob. on line

1994: Vadaszat posztmodernekre - engyelországban, trans. L. Palfálvi [in:] Halott vilagok - lehetseges vilagok. Lengyel essezek, [Martwe światy - możliwe światy; Dead Worlds - Possible Worlds] ed. A.S. Kowalczyk, Palfálvi L., Budapest, Hungary. Zob. On-Line
 

1994: A mai lengyel irodalomtudomany, Palfálvi L., ed., Helikon 1994 nr 4, Budapest, Hungary.

1993: Vérités ameres (Józef Mackiewicz i Witold Gombrowicz) [dans:] Pologne singuliere et plurielle, La prose polonaise contemporaine. Études sur l'individualisme et la sociabilité, l'identité unique ou multiple. Presses Universitaires de Lille, Lille. Zob. On-Line

1993: "Heimat vieler Völker". Die "Idee von der gemeinsamen Heimat" im Werk von Józef Mackiewicz (übersetz M. Mack), Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur, Jahrbuch 1992, Deutsches Polen-Institut, Darmstadt.

1993: Polowanie na postmodernistów (w Polsce), „Teksty Drugie” 1993 nr 1, s. 7-24. Zob. on line

1992: "Maisons-Laffitte, 13 Décembre" Poetique de la prose de Gustaw Herling, trad. par E.Destrèe-Van Wilden, Etudes Littéraires en Pologne, vol 26, Warszawa.  On-Line

1992: Le Grotesque chez Aleksander Wat. En guise d'entrée en matière, trad. par. H. Krzyżanowski, Etudes Littéraires en Pologne, vol. 26, Warszawa 1992. Zob. On-Line

1992: From Fascination to Revulsion. Nature in the Writings of Czesław Miłosz [in:] Czesław Miłosz. A Stockholm Coference. September 9-11, 1991, ed. by Nils Åke Nilsson, Koferenser 26, Stockholm.

1991: Gemeinsam ist die Kultur. Polnish-Deutschen Biographien im Werk von Wacław Berent, Deutsch-Polnische Ansichten Zur Literatur und Kultur, Darmstadt.

1991: L'historien de la littèrature et les citations, trad. par E.Destrèe-Van Wilden, Etudes Litteraires en Pologne, vol XXIV. Zob. On-Line.

1985: Coherence of Literary Texts Is a Convention, transl. by Jan Patric Lee, Literary Studies in Poland, No XIV, Wrocław. Zob. on line

1984: Witkacy et les Problèmes du Roman Moderne, Acta Universitatis Wratislawiensis, No 690, Romanica Wratislaviensia XXII, Wrocław. Zob. On-Line

1984: Die Sprache als Dargestellte Welt. Zur Lyrik von Stanisław Baranczak, übersetz von R. Fieguth, Russian Literature XVI, North - Holland.

1984: Die Prosa des Dichters Czesław Milosz, übersetz von R. Fieguth, Russian Literature XVI, North Holland.

1983: The Critical Reception of Bruno Schulz's Prose, transl. by A. Kukulska [in:] Literary Studies in Poland, No IX, Wrocław. Zob. On-Line

1983: L'espace socioculturel et la lecture [dans:] Acta Universitatis Wratislaviensis, No 635, Romanica Wratislawiensia XX, Wrocław. Zob. On-Line

1977: Bachtin: Language. Polyphony.Carnival. Polish version in: "Teksty" 1977 nr 3; and in my book: "A Hunting Postmodenists (in Poland)", Cracow 1999. Zob. on line