Curriculum Vitae

Data urodzenia: 13. 04. 1952
Miejsce urodzenia: Warszawa, Polska
E-mail: wbolecki@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3235-9571

Praca:

 • Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, p.128, tel. /fax 4822-826-99-45; www.ibl.waw.pl
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – wiceprezes Zarządu 2006 - ... (www.fnp.org.pl)
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Literatury – Zakład Teorii Literatury i Poetyki, 2005 - 2009 (kontrakt)
 • Uppsala Universitet. Slaviska Institutionen, 2000-2001
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Literatury Romantyzmu i Współczesnej 1996-2004

Wykształcenie:

 • 1991: dr habilitowany na podst. pracy: "Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX w". (opubl. 1991, wznow. 1998).
 • 1980: dr nauk humanistycznych, IBL PAN na podst. pracy "Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym" (opubl. 1982, wznowienie 1996) promotor: doc. dr hab. J. Sławiński, recenzenci: doc. dr hab. Alina Brodzka i doc. dr hab. Edward Balcerzan
 • 1976: mgr filologii polskiej na podstawie pracy: "Historia i biografia. Opowieści biograficzne" W. Berenta (opubl. 1978), promotor doc. dr hab. A. Lam.
 • 1971-1976: Uniwersytet Warszawski
 • 1967-1971: VI LO im. T. Reytana, Warszawa

Specjalizacja:

 • teoria i historia literatury
 • krytyka literacka
 • edytorstwo

Autor kilkunastu książek, edycji krytycznych (m.in. Wata, Witkacego, Gombrowicza, Herlinga), kilkudziesięciu artykułów w publikacjach polskich i zagranicznych, redaktor wielu książek zbiorowych. Pisał m.in. o twórczości W. Berenta, Cz. Miłosza, J. Mackiewicza, S.I. Witkiewicza, W. Gombrowicza, B. Schulza, G. Herlinga -Grudzińskiego, A. Wata (zob. zakładki). W stanie wojennym publikował pod pseudonimem Jerzy Malewski.

Specjalizuje się w zagadnieniach m.in.: poetyki historycznej, historii literatury XX w., literatury emigracyjnej, teorii i historii form narracyjnych, intertekstualności, komunikacji literackiej, metodologii badań literackich, a także w problemach modernizmu i postmodernizmu.

Opublikował wiele artykułów i książek, m.in.: Historia i biografia. O Wacławie Berencie (1978); Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu Międzywojennym: Witkacy-Gombrowicz-Schulz. Studium z poetyki historycznej (1982; 1996); Widziałem wolność w Warszawie (1989); Pre-teksty i teksty (1991;1998); Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu. Zarys monograficzny (1991; wyd.II: 2007; wyd III: 2013); Prawdy niemiłe. Eseje (1993); Polowanie na postmodernistów (w Polsce) (1999); Rozmowy w Dragonei (1997) oraz Rozmowy w Neapolu (2000) z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, Ciemna miłość. Szkice o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (2005), Inna krytyka (2006), Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1994; 2007; wyd. angielskie 2015); Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje (2013); Wenus z Drohobycza (O Brunonie Schulzu; 2016).
 

Stanowiska:

 • 2007 - 2009 - profesor nadzwyczajny, Zakład Poetyki i Teorii Literatury w Instytucie Literatury Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2000 - 2001 - profesor-gość (visiting professor) Instytut Slawistyki, Uppsala University, Szwecja
 • 1996 - ... - profesor zwyczajny w IBL PAN
 • 1995 - 2004 - profesor nadzwyczajny i zwyczajny (od 1996) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
 • 1992 - 1996 - docent w IBL PAN
 • 1991 - 2014 - kierownik Pracowni Poetyki Historycznej w IBL PAN
 • 1981 - 1991 – adiunkt w IBL PAN
 • 1979 - 1980 - starszy asystent w IBL PAN
 • 1976 - 1979 - doktorant; Stacjonarne Studium Doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN, Warszawa.

Inne:

UKSW - wykładowca (1996 – 2003)
PWST (Warszawa) - wykładowca
 

Wykłady gościnne:

Central European University (Prague); Harvard University; Institut National des Lanques et Civilisations Orientales - INALCO, Paris; Lund University University of Uppsala; Universität Fribourg (Switzerland); Universität Zürich; Université de Montreal; Université Lille III; Université Paris IV (Sorbonne); University of Amsterdam; University of Debrecen (Hungary); University of Edmonton; University of Glasgow; University of København; University of Ljubliana (Slovenia); University of London; University of Lund; University of Piliscaba (Hungry); University of Saarbrucken Central European University (Prague); University of St. Andrews (Scotland); University of Stockholm; University of Uppsala; University of Vancouver.

INNE:
European Science Foundation, ERIH, Brussels; European Science Foundation, Changing Publication Culture, Budapest; Bibliotèque Polonaise de Paris; Muzeum Polskie w Rapperswilu (Szwajcaria); Salzburg Seminar; The Royal Swedish Academy, Stockholm.
 

Nagrody:

 • 2020: Nominacja do Nagrody Mediów Publicznych w kategorii Słowo
 • 2019: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego i działalność na rzecz nauki
 • 2019: Nominacja do Nagrody Mediów Publicznych w kategorii Słowo
 • 2010: Nagroda Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich (Toronto)
 • 2007: Nagroda im. Kazimierza Wyki (Kraków; www.malopolskie.pl/wyka)
 • 1991: Nagroda "Kultury" im. Z. Hertza (Paryż)
 • 1989: Nagroda im. Fundacji Kościelskich (Genewa)
 • 1988: Kwartalnika "Arka" (Kraków)
 • 1987: Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego (Warszawa)
 • 1985: Nagroda Fundacji Polcul (Sydney).

Członkostwo w organizacjach zawodowych:

 • Rada Naukowa IBL PAN, Warszawa
 • PEN-Club
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
 • Komitet Nauk o Literaturze PAN (2007 - 2010)
 • Polska Akademia Umiejętności, członek korespondent (Kraków)
 • Komitet Nauk o Literaturze PAN (2020 - 2024)

Inne aktywności:

 • 2017 - … członek jury Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego;
 • 2016 - 2019 (kadencja): przewodniczący Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
  2020 - 2022 (kadencja): przewodniczący Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
 • 2016 - 2017: członek Rady Narodowego Kongresu Nauki.
 • 2014: współudział e utworzeniu (w ramach działalności FNP); Studies na Uniwersytecie Cambridge, UK;
 • 2011 - 2014: inicjator projektu i przewodniczący Rady projektu Elektroniczna wypożyczalnia publikacji naukowych ACADEMICA. Projekt realizowany przez Bibliotekę Narodową (Warszawa) z inicjatywy FNP;
 • 2010 - 2012: członek międzynarodowego Jury Le Prix Jan Michalski de littérature (Fondation Jan Michalski pour l’ecriture et la littérature); Geneve/Montricher – Suisse; http://www.fondation-janmichalski.com/prix-jan-michalski/
 • 2010: współudział w utworzeniu (w ramach działalności FNP) Katedry Polskiej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, USA;
 • 2009: współautorstwo (z prof.prof. E.Dahlig-Turek i P. Urbańczykiem) koncepcji powstania Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki („Forum Akademickie” 2009/5);
 • 2007: udział w ewaulacji Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja); członek międzynarodowego zespołu ekspertów; zob. www.uadm.uu.se/kof (zdjęcie)
 • 1996 - … - członek Rady i Jury Nagrody Fundacji Kościelskich, Genewa.
 • 1996 - 2012: członek jury Nagrody Literackiej im. Andrzeja Kijowskiego (2012 - 2015 przewodniczący jury), w 2015 zmieniła nazwę na Nagroda Literacka Skrzydła Dedala przy Bibliotece Narodowej w Warszawie (od 2015 przewodniczący jury);
 • 1995 - 2011: założyciel, prezes Zarządu i członek Rady Fundacji "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych" (przy IBL PAN) - istnieje do dzisiaj;
  https://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/instytucje-afiliowane/fundacja-centrum-miedzynarodowych-badan-polonistycznych

CZASOPISMA (członkostwo w radach i redakcjach wydawniczych):

 • Rada Redakcyjna: Zagadnienia Rodzajów Literackich (Łódź)
 • Rada Naukowa/Advisory Board: Roczniki Humanistyczne KUL (Lublin)
 • Comité Scientifique: Revue des Études Slaves (Université Paris-Sorbonne - CNRS Paris)
 • Redakcja "Teksty Drugie" (Warszawa)