Projekty badawcze (w ostatnich latach)

GŁÓWNE PROJEKTY NAUKOWE W TRAKCIE REALIZACJI

Edycje krytyczne klasyków literatury polskiej:

2009: Edycja krytyczna Dzieł Zebranych Gustawa Herlinga - Grudzińskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków [opublikowano t.1 - Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935 - 1946]. zob. www.wl.net.pl

2002: Edycja krytyczna Dzieł Zebranych Witolda Gombrowicza (Komitet Redakcyjny: W.Bolecki, J.Jarzębski, Z. Łapiński). Wydawnictwo Literackie, Kraków; [tomy opublikowane:Bakakaj, opr. Z. Łapiński, 2003; Ferdydurke, opr. W.Bolecki, 2007; Iwona, księżniczka Burgunda, opr. J. Margański, 2008] zob. www.wl.net.pl

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

2011 - 2014: Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura - Kultura - język. Projekt. i główny wykonawca. Kier. projektu prof. Wojciech Soliński (Uniwersytet Wrocławski). MNiSzW ODW-4343/B/03/2011/40.

2010 - 2013: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności. Kierownik grantu. Nr NCBiR N R17 0005 06/2010. Zob. O projekcie. Zespół.
Witryna znajduje się na serwerze sensualność.bn.org.pl.
Ze względu na trwające informatyczne prace modernizacyjne w BN dostęp do witryny jest ograniczony. Przewidywane nowe otwarcie witryny - grudzień 2020. Użytkowników i autorów artykułów znajdujących się w witrynie za te utrudnienia przepraszamy, bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

2010-2012: Formacja strukturalistyczna w Europie Środkowej i Wschodniej. Funkcja w projekcie: Główny wykonawca. Kier. projektu prof. Danuta Ulicka, UW. Grant MNiSZW nr N N103 063838. Projekt zakończony. Publikacja pt. Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje, pod red. D. Ulickiej i W. Boleckiego zob. zakładka Redakcja i współredakcja książek zbiorowych.

2009-2012: Kultura w stanie przekładu. Projekt. i główny wykonawca. Kierownik projektu: prof. E. Kraskowska, UAM. Grant MNiSZw nr NN 103 827. Projekt zakończony. Publikacja pt. Kultura w stanie przekładu. Translatologia - komparatystyka - transkulturowość, pod red. W. Boleckiego i E. Kraskowskiej, zob. zakładka Redakcja i współredakcja książek zbiorowych.

2008: Kulturowe wizualizacje doświadczenia - projekt. i główny wykonawca; kier.projektu: A. Dziadek, MNiSzW N N103195935

2007: Pisanie historii jako czytanie literatury – główny wykonawca; kier.projektu: J. Madejski, MNiSzW N N103 309533

2006: Literackie reprezentacje doświadczenia – projekt. i główny wykonawca; kier.projektu: E. Nawrocka (projekt zakończony; publikacja; zob. zakładkę Redakcja i współredakcja książek zbiorowych). MNiSW 1HO1CO 3530

2005: Literatura i wiedza – projekt. i główny wykonawca; kier.projektu: E. Dąbrowska (projekt zakończony; publikacja; zob. zakładkę Redakcja i współredakcja książek zbiorowych). MNiSW 1 HO1C 053 29

2002 - 2005: "Modernizm w literaturze polskiej XX w.". Laureat konkursu "Mistrz" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - 2002., zob. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Projekt realizowany wraz z Zespołem młodych badaczy, będących stypendystami Laureata. zob. Zespół, SERIA "MODERNIZM W POLSCE"

2003 - 2004: Narracja i tożsamość. Problemy współczesnej antropologii literatury – główny wykonawca; kier. projektu: R. Nycz (projekt zakończony; publikacja; zob. zakładkę Redakcja i współredakcja książek zbiorowych).

2002: Stereotypy w literaturze - główny wykonawca; kier. projektu G.Gazda (projekt zakończony; publikacja; zob. Redakcja i współredakcja książek zbiorowych).

2001: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze - projekt. i kierownik projektu (projektu zakończony, publikacja; zob. zakładkę Redakcja i współredakcja książek zbiorowych).  KBN 1 H01G 07619

1999: Genologia dzisiaj - główny wykonawca; kier. projektu I. Opacki (projekt zakończony; publikacja).

1998: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej - główny wykonawca; kier. projektu E. Balcerzan (projekt zakończony; publikacja).

1997: Użycia literatury - projekt. i główny wykonawca; kier. projektu S.Balbus (projekt zakończony; publikacja).

1996: Literatura wobec Niewyrażalnego - projekt. i główny wykonawca; kier. projektu E.Kuźma (projekt zakończony; publikacja).

1995: Poetyka bez granic - projekt. i główny wykonawca; kier. projektu W.Tomasik (projekt zakończony; publikacja).