Team

 

The group of scholarship holders of the Foundation for Polish Science (FNP) formed within the subsidy of Professor Włodzimierz Bolecki (2002 - 2005)

 

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, PhD
Agnieszka Kluba, PhD
Magdalena Lachman, PhD
Magdalena Rembowska-Płuciennik, PhD
Beata Śniecikowska, PhD
Paulina Kierzek, MA
Magdalena Miecznicka, MA

 

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz (b. 1978) Assistant Professor at the Department of Historical Poetics, Institute of Literary Studies, Polish Academy of Arts and Sciences, Warsaw, Poland. Holds doctorate in Literary Studies from the Department of Polish Philology, University of Warsaw (2007). PhD dissertation Translacje rosyjskich języków literaturoznawczych w polskim, angielskim i amerykańskim dyskursie humanistycznym. Przypadki Olgi Michajłowny Freudenberg i Władimira Jakowlewicza Proppa[Translations of the Languages of Russian Literary Studies into Polish and Anglo-American Humanistic Discourses: the Case of O. M. Freudenberg and V. I. Propp] was defended with distinction. She obtained two master's degrees: in Applied Linguistics and Translation Studies from the Institute of English Studies, University of Warsaw (2002) (MA thesis Russian Poetry of the October Revolution in Polish and English Rewritings was awarded the Polish equivalent of summa cum laude by the examiners) and in Literary Studies from the Department of Polish Philology, University of Warsaw (2002). Master's thesis Poetyka baśni w "Piesniach Wasilisy Priemudroj" Bolesława Leśmiana [Folktale Poetics in Bolesław Leśmian's "Pesni Vasilisy Premudroi"] was awarded the Polish equivalent of summa cum laude by the examiners and the 2nd Award in Jan Józef Lipski's Competition for the Best Masters Thesis in the Field of Humanities and Social Sciences granted by The "Open Republic" Association Against Anti-Semitism and Xenophobia. She graduated from the College of the Interdepartmental Individual Studies in the Humanities, University of Warsaw (1997-2002). In 2005 and 2004 she was a recipient of the Domestic Grant for Young Scientists awarded by The Foundation for Polish Science. In the years 2004-2006 she participated in Professor Włodzimierz Bolecki's Research Team studying Modernism in the 20th century Polish Literature (research grant awarded by The Foundation for Polish Science). She focused on the modernist poetics of translation.

Main scholarly interests: history of literary theory, historical poetics, history of ideas in the humanities, East and Central European Modernism, translation studies, comparative literature, translation practice.

e-mail: tamara_brzostowska@wp.pl

Select Publications:

2006:

 • "Morfologizm w literaturoznawstwie rosyjskim lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku". In:Literatura i wiedza. Ed. by Włodzimierz Bolecki i Elżbieta Dąbrowska, Warsaw: Institute of Literary Studies, Polish Academy of Arts and Sciences 2006, pp. 177-205. An abbreviated version in: Teksty Drugie 5 (2005): 53-81.

2004:

 • "Komparatystyka literacka wobec translatologii. Przegląd stanowisk badawczych ". Przestrzenie Teorii 3/4 (2004): pp. 279-321.
 • "Nocy tu nie odwrócimy. Sumierki swobody Osipa Mandelsztama w przekładach polskich i angielskich ". Pamiętnik Literacki 1 (2004).
 • "Obraz-pojęcie-narracja: noologia Olgi Michajłowny Freudenberg". In: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury Ed. by W. Bolecki i R. Nycz, Warsaw: Institute of Literary Studies, Polish Academy of Arts and Sciences 2004, pp. 252-281.

2003:

 • "Sofia zaklęta w baśniową carewnę. Piesni Wasilisy Priemudroj Bolesława Leśmiana wobec rosyjskiej poezji symbolistycznej". Pamiętnik Literacki 3 (2003): 27-49.

2000:

 • "Tryptyk z Milczącym Chrystusem". In: Almanach Myśli Rosyjskiej. Wokół Tołstoja i Dostojewskiego. Ed. by J. Dobieszewski, Warsaw: 2000.

Select translations:

 • J. Bruner. Kultura edukacji (The Culture of Education). Kraków: Universitas 2006.
 • O. Freudenberg. "Gra w kości" (Igra w kosti); "Pochodzenie narracji" (Proischożdienije narracii), "Wprowadzenie do teorii folkloru antycznego. Wykład XI" (Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcija XI), "Wprowadzenie do teorii folkloru antycznego. Wykład XII" (Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcija XII). In: O. M. Freudenberg, Semantyka kultury. Ed. by D. Ulicka, Introduction W. Grajewski. Kraków: Universitas 2005.
 • L.Karsawin. "Fiodor Karamazow jako ideolog miłości". (Fiodor Pawłowicz Karamazow kak idieołog lubwi). In: Almanach Myśli Rosyjskiej. Wokół Tołstoja i Dostojewskiego. Ed. by J. Dobieszewski, Warsaw: 2000.
 • N. Bierdiajew. "Konstantin Leontjew. Filozof reakcyjnego romantyzmu". (Konstantin Leontjew. Fiłosof reakcionnoj romantiki). In: Almanach Myśli Rosyjskiej. Wokół Tołstoja i Dostojewskiego. Ed by J. Dobieszewski, Warsaw: 2001.
 • W.Sołowiow. "O przyczynach upadku światopoglądu średniowiecznego". (O prichinach upadka srednevekovogo mirovozzreniia). Przegląd Filozoficzno-Literacki 2 (2002).
 • M.Bachtin. "Z problemów teorii powieści. Z problemów teorii śmiechu. O Majakowskim" (K woprosam tieorii romana. K woprosam tieorii smiecha. "O Majakowskom"). In: Przestrzenie Teorii 1 (2002): 233-247.
 • M.Bachtin. "Retoryka, o ile jest kłamliwa..." (Rietorika, w mieru swojej lżywosti... ). In: Przestrzenie Teorii 1 (2002).

Return

 

Agnieszka Kluba (b. 1969) - 1994 MA, Polish Philology, University of Warsaw. 2001 PhD, Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences. Since 1999 Lecturer at the Department of Historical Poetics in the Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences. Tutor to the Poetics and Critical Theory Studies in Higher Vocational State School in Przemyśl.

She has edited several articles in "Pamiętnik Literacki", "Teksty Drugie", "Ruch Literacki", "Polonistyka", "Ex Libris" and the book. She was granted the Annual Stipend for Young Scientists by The Foundation for Polish Science in 1998.

In 2002 her work Autotelism – Referentiality – Unspeakability. On Polish Modern Poetry (1918-1939) won First Award in Klemens Szaniawski Competition for the best PhD theses on humanities and social sciences organised by The Stefan Batory Foundation and The Association for the Support of the Sciences.

She is currently working on Polish linguistically innovative poetry as a part of modernism.

Link: pwszprzemysl1.republika.pl/pages/english/ip/kluba.htm

e-mail: agnkluba@poczta.onet.pl

Publications:

Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939), Wrocław 2004.

(selected and published on a competitive basis in Monographs series of The Foundation for Polish Science. www.fnp.org.pl/publikacje/AKluba.htm).

2006:

 • "Rzecz o feminizmie". In: Przemyski Przegląd Kulturalny. 2(2006).

2005:

 • "Poetyki lingwistyczne". In: Przestrzenie Teorii. 5 (2005).
 • "Interpretowanie kropki. O cyklu Groteski z tomu Wiatr Anny Świrszczyńskiej". In: Pamiętnik Literacki. 1(2005).

2004:

 • "Męski i kobiecy światoogląd - style konwersacyjne a płeć". In: Kategoria punktu widzenia w języku, w tekście i dyskursie. Ed by J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska and R. Nycz. Lublin: 2004.(internet version)
 • "Kot czyli pies. O Naszym ognisku Andrzeja Bursy". In: Czytanie Bursy. Ed by A. Czabanowska-Wróbel and G. Grochowski. Kraków: 2004.

2003:

 • [Ed.] Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Warsaw: 2003.

2002:

 • "Czy Baudelaire jest poetą". In: Baudelaire w Przemyślu. Materiały sesji zorganizowanej w ramach VII Przemyskiej Wiosny Poetyckiej. Przemyśl: 2002.

2001:

 • "Niewyrażalność w świadomości artystycznej Władysława Sebyły. Analiza wypowiedzi krytycznych i tekstów poetyckich". Pamiętnik Literacki. 1(2001).

2000:

 • "Autopamflet czy apoteoza wyobraźni? O opowiadaniu Józefa Czechowicza". In: Roczniki Humanistyczne 1 (2000).

1999:

 • "Teoria Bolesława Prusa". In: Ruch Literacki. 5 (1999).

1998:

 • "Niezrozumiałe - nienazwane - nowoczesne. Leśmian i Iwaszkiewicz - dwa modele poetyckiej niewyrażalnościV. In: Literatura wobec niewyrażalnego. Ed by W. Bolecki i E. Kuźma, Warsaw: 1998.
 • "Czy ponowoczesności trzeba się uczyć?". In: Polonistyka 1 (1998).
 • "Referencyjność i autoteliczność w twórczości Peipera i Przybosia". In: Pamiętnik Literacki 4 (1998).

Return

 

Magdalena Lachman (b.1972) – studied Polish literature at the University of Lodz and completed a post-graduate course in the School of Human Sciences in the Polish Academy of Sciences (PAN) in Warsaw as well as a PhD course at the University of Lodz. Now employed in the Department of Contemporary Polish Literature at the University of Lodz. Since 2002, she has been involved in the research project about Polish Modernism led and supervised by Professor W. Bolecki. As the outcome of this project she published a book Playing Trash. Polish Fiction after 1989.

She is currently working on the Chronology of Events of Polish Modernism. Her research interests include interdisciplinary studies in Polish and world literature and visual arts. One of her particular areas of expertise is interconnections between literature and mass culture.

e-mail: magdam@uni.lodz.pl | madelain@poczta.onet.pl

Selected publications:

(some of them were published under the name of Magdalena Miszczak)

Gry z "tandetą" w prozie polskiej po 1989 roku [Playing "Trash". Polish Fiction After 1989], Kraków 2004.

2006:

 • "O podrabianiu światów". In: Teksty Drugie. 1/2 (2006): 163-171.

2005:

 • "Transformacje muzeum". In: Pogranicza. 6 (2005): 54-63.

2004:

 • VKariera banału w prozie lat dziewięćdziesiątych". In: Pamiętnik Literacki. 2 (2004).
 • "O pożytkach płynących z grafomanii." In: Polonistyka. 8 (2004).

2003:

 • "Niedyskretny urok stereotypów. O prozie polskiej po 1989 roku". In: Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Ed by W. Bolecki i G. Gazda. Warszaw: 2003.
 • "Między renowacją a innowacją. Kultura masowa a tematy prozy polskiej po 1989 roku". In:Wariacje na temat. Ed by J. Abramowska, A. Czyżak andZ. Kopeć. Poznań: 2003.

2002:

 • "Banał - artystyczny knebel czy drogowskaz? O prozie lat 90.". In: Literatura polska 1990-2000, II. Ed by K. Pietrych and T. Cieślak. Kraków: 2002.
 • "Świat (l)imitowany. Między komiksem a literaturą". In: Kultura Popularna. Ed by W. Godzic, A. Fulińska i M. Filiciak. Kraków: 2002.
 • "Reklama w przestrzeni literackiej". In: Estetyka reklamy. Ed. by M. Ostrowicki. Kraków: 2002.
 • "Pomysł na komiks? Wokół literackich konfrontacji". In: Komiks w Polsce a komiks polski. Antologia referatów sympozjum komiksologicznego. Ed by K. Skrzypczyk. Łódź: 2002.

2000:

 • "Gry z tandetą w prozie polskiej po 1989 roku. Rekonesans". Teksty Drugie. 4 (2000).

1998:

 • "Manueli Gretkowskiej zabawy (z) kiczem". In: Teksty Drugie. 6 (1998).

Return

 

Magdalena Rembowska-Pluciennik (b. 1975) - graduated from the Polish philology at the University of Lodz. In 1999, she received a scholarship of the Rector of the University of Lodz. After MA thesis on Herling-Grudzinski’s short stories, from 1999 to 2003, she was doing her postgraduate studies in Polish literature. She defended her PhD thesis in Literature in February 2004 (Poetics and Anthropology. Odojewski’s Podole cycle under supervision of Prof. W. Bolecki, with reviewers: Prof. M. Czerminska and Prof. G. Gazda). In 2003, she received a scholarship from the Foundation for the Polish Science as a participant of a Prof. Bolecki’s project Modernism in Poland. She has worked as a research lecturer at the Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences, Warsaw.

Object of interest: a project of literary anthropology understood as an implication of all literary qualities of a particular text (its narrative techniques, description modes, composition, and figures of speech).

e-mail: magdarp@4web.pl

Publications:

Poetyka i antropologia. Cykl podolski W. Odojewskiego, Kraków 2004.

2006:

 • "Poetyka i antropologia (na przykładzie reprezentacji percepcji w prozie psychologicznej dwudziestolecia międzywojennego)". In: Literatura i wiedza. Ed by W. Bolecki i R. Nycz. Warsaw: 2006.
 • "W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych". In:Ruch Literacki. 6 (2006).
 • "Nadkobieta. Problematyka etyczna we wczesnomodernistycznej twórczości Zofii Nałkowskiej". In: Etyka i literatura. Ed by E. Paczoska and E. Ihnatowicz. Warsaw: 2006.
 • "Wspólnota kresowa czy kres wspólnot?". In: Tygiel Kultury. 4/6 (2006).

2005:

 • "Ciało - tekst - poetyka. Szkic o motywie ciała w polskiej krytyce femienistycznej i literaturze ostatniej dekady". In: Gender. Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze. Ed by E. Durys and E. Ostrowska. Kraków: 2005.
 • "Poetics and Anthropology". In: The Human Body - a Universal Sign. Bridging art with science. Ed. by W. Mond-Kozłowska. Kraków: Jagiellonian University Press 2005.
 • "Family Nausea. Attitudes towards Family Values in Zofia Nałkowska’s Snakes and Roses and The Impatient Ones". In: Gender and Sexuality in Ethical Context. Ed. by U. Phillips, K. A. Grimstad. Bergen: Slavica Bergensia 2005.
 • "Malarska poetyka niewidzialnego". In: Teksty Drugie. 6 (2005).

2004:

 • Nieznośna powaga bytu. O reprezentacjach pamięci i świadomości w cyklu podolskim W. Odojewskiego, "Pamiętnik Literacki" 2004, z. 2.
 • Pamięć versus tożsamość. Na przykładzie prozy psychologicznej dwudziestolecia międzywojennego, w: Narracja i tożsamość, t. 2: Antropologiczne problemy literatury, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2004.

2002:

 • "Bohater bliski wyczerpania. Nie tylko o Oksanie W. Odojewskiego". In: Literatura polska 1990-2000. Ed. by K. Pietrych, T. Cieślak. Kraków: 2002.
 • "...nawet nie musi się kochać, to dość trudne... Miłość i erotyka w cyklu podolskim W. Odojewskiego". In: Fraza. 4 (2002).
 • "W samym środku swego bólu. Modele doznania cielesności w prozie W. Odojewskiego". In:Teksty Drugie. 6 (2002).
 • "Niedoczytane, przeinaczone...". In: Akant. 9 (2002).
 • Review of a book: A. Morawiec. Poetyka opowiadań G. Herlinga-Grudzińskiego. Pamiętnik Literacki. 1 (2002).
 • "Lekcje anatomii (według A. Wieczorkiewicz)". In: Teksty Drugie. 5 (2002).

2001:

 • "Kompozycja opowiadań G. Herlinga-Grudzińskiego". In: Acta Universitatis Lodziensis. 4 (2001).

2000:

 • "Związki międzytekstowe w opowiadaniach G. Herlinga-Grudzińskiego". In: Ruch Literacki. 6 (2000).

Return

 

Beata Śniecikowska (b. 1976) - graduated from the Polish Philology Department (1995-2000, MA thesis:Polish Haiku in the Light of the Far Eastern Tradition of the Genre) and the History of Art Department (1998-2003, MA thesis: Connections between Literature and Fine Arts in the interwar period in Poland) at the University of Łódź. Awarded the Ludwik Jerzy Kern Prize (1999) and the Special Scholarship of the Rector of the University of Łódź.

Doctorate student at the Theory of Literature Department in the Institute of Theory of Literature, Theatre and Audio-Visual Arts at the University of Łódź; works on the doctor's disertation focused on the problems of sound texture of Polish futurist poetry in the light of theories and literary works of art of the European avant-garde and Polish literary tradition.

As a recipient of the scholarship of the Foundation for Polish Science (as a participant of a Prof. Bolecki’s project Modernism in Poland) prepares the book Word - Image - Sound. Literature and Fine Arts in the Polish Avant-Garde 1918-1939.

Main interests: 20th century literature, avant-garde literature and fine arts, correspondance des arts, Far Eastern poetry (ie. haikai, tanka) and painting.

e-mail: bsniecikowska@mnc.pl

Publications:

Słowo - obraz - dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939, Kraków 2005.

2007:

 • "Haiku po polsku. Stereotypy - wizualizacje - polemiki". In: Pamiętnik Literacki 2 (2007).
 • [ed.] Między wersami. Antologia tekstów literackich studentów Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz. Łódź: 2007.

2006:

 • "Audialność i wizualność sztuki słowa - o współczesnych powrotach awangardy". In: Wiek awangardy Ed. by L. Bieszczad. Kraków: Universitas 2006.
 • "Wspólny język czy wieża Babel? - o terminach współistniejących w literaturoznawstwie i historii sztuki". In: Literatura i wiedza. Ed by W. Bolecki, E. Dąbrowska. Warsaw: 2006.
 • "Kazanie, Kolęda, Lament, Zwierciadło". In: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Ed. by G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków: Universitas 2006.
 • "Manifest Neolingwistyczny v. 1.1 i jego poetyckie potomstwo - twórczość nowatorów czy paseizm?". In: Ha!art. 23 (2006).
 • Review of a book: A. Dziadek. Obrazy i wiersze (Katowice 2004). In: Zagadnienia Rodzajów Literackich. 1-2 (2006).
 • Translation (with J. Płuciennik): R. Tsur. "The Performance of Enjambements: Perceived Effects and Experimental Manipulations ". ("Sposoby dźwiękowej realizacji przerzutni - zagadnienia percepcji i manipulacje eksperymentalne">). In: Językoznawstwo kognitywne III: Kognitywizm w świetle innych teorii. Ed. by O. Sokołowska, D. Stanulewicz. Gdańsk: 2006.

2005:

 • "Zwierciadło (Materiały do Słownika rodzajów i gatunków literackich). In: Zagadnienia Rodzajów Literackich 48. 1-2 (2005).

2003:

 • Review of a book: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze (Ed. by B. Tokarz. Katowice: 2002). In: Zagadnienia Rodzajów Literackich. XLVI. 1/2 (91-92), Łódź 2003.

2002:

 • "Gra w słowa (i sensy) ". In: Tygiel Kultury. 10-12 (2002).
 • "(Prawie) wszystko o stereotypach". In: Teksty Drugie. 6 (2002).

2001:

 • Review of a book: Genologia i konteksty (Ed by Cz. P. Dutka, M. Mikołajczak. Zielona Góra: 2000). In: Zagadnienia Rodzajów Literackich. XLIV. 1-2 (87-88). Łódź: 2001.
 • "Góra w zieleni i twierdza w chmurze - o poetyce japońskich i polskich haiku". In: Fraza. 4 (2001).
 • "Polska mozaika orientalistyczna" (review of a book Drogi na Wschód. Polskie inspiracje orientalne. Ed by D. Kalinowski. Słupsk: 2000). In: Fraza. 4 (2001).

2000:

 • "Niepoważna twórczość Stanisława Barańczaka - czy Pegaz zdębiał z chirurgiczną precyzją?". In:Fraza. 1/2 (2000).

Return

 

Paulina Kierzek (b. 1979) - graduated from the Polish Philology at the University of Łódź. Since October 2003, research assistant at the Department of Historical Poetics in the Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences. She has edited the book Music in Wacław Berent's "Żywe kamienie"(Universitas, Kraków 2004). Jan Józef Lipski Prize winner in 2004.

She is currently working on musico-literary relations in Polish Modern literature.

e-mail: paulina_kierzek@wp.pl

Publications:

Muzyka w "Żywych kamieniach" Wacława Berenta, Kraków 2004

2006:

 • "Muzyka w twórczości Wacława Berenta". In: Pamiętnik Literacki. 1 (2006).
 • "Wystarczy się wsłuchać"> In: Teksty Drugie. 4 (2006).
 • "Kompetencja muzyczna jako kompetencja literacka? Wokół problematyki literatura a wiedza o muzyce". In: Literatura a wiedza. Ed. by W. Bolecki i E. Dąbrowska. Warsaw: 2006.
 • [ed.] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu, w nowej Europie. Warsaw: 2006.
 • "Zmysły w słowa zaklęte. Na przykładzie W słońcu jaguara Italo CalvinoV. In: Tekstualia. 4 (2006): 161-165.

2005:

 • "Wacław Berent, Anna Bolecka, Stanisław Ryszard Dobrowolski, Katarzyna Grochola, Adam Jarzębski, Stanisław Trembecki". In: Warszawski Przewodnik Literacki. Ed. by P. Cieliczko. Warsaw: 2005.
 • "Homme fatal nie chce spać, czyli szkic do portretu z mężczyzną w tle". In: Płeć w literaturze i filmie XX wieku. Ed. by M. Woźniak-Łabieniec and T. Cieślak. Łódź: 2005, pp. 31-39.

2004:

 • "Narracja i tożsamość, część druga". In: Teksty Drugie. 4 (2004).

Return

 

Magdalena Miecznicka (b. 1977) - since April 2004 employed at the Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences. Graduated from Warsaw University (Interdepartmental Individual Studies in the Humanities, 2001) and Paris III, Sorbonne Nouvelle (General and Comparative Literature, Maîtrise and DEA, 2001, 2002, French Government Scholarship 2001-2002). Fellow of the Open Society Institute (one year of liberal arts studies at Kalamazoo College, Kalamazoo, Michigan, 1998-1999). She has published in "Teksty Drugie", "Twórczość" (where she writes the monthly French literary press review), "Teatr", "Nowe Książki", "Przekrój", "Newsweek" and "Gazeta Wyborcza". She has collaborated with the Polish Radio (French literary news) and Polish Television (where she edited the Nike Literary Award program in 2003).

Her research area is Gombrowicz and his critical reception and translations in the world.

e-mail: mmiecznicka@yahoo.com

Main publications:

2005:

 • "Co nowego w sprawie Gombrowicza?". In: Teksty Drugie. 3 (32005).
 • "Gombrowicz wobec sztuki". In: Teksty Drugie. 3(2005).
 • "Jean-Pierre Salgas, czyli Gombrowicz skojarzony". In: Literatura na świecie. 5/6 (2005).

2004:

 • " Sprawa Gombrowicza (za granicą)". In: Pamiętnik Literacki. 4 (2004).
 • " Narracja i tożsamość (akt I)". In: Teksty Drugie. 1/2 (2004).
 • " Traktuj mnie jak przedtem". [interview with Rita Gombrowicz]. In: Nowe Książki. 6 (2004).

2002:

 • " Gombrowicz à la française". In: Teksty Drugie. 3 (2002).

2001:

 • "W Kurtlandii, czyli w Polsce". [interview with Andrzej Seweryn). In: Teatr. 2 (2001).