Books: co-authored, edited and introduced

2012: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje, red. D. Ulicka, W. Bolecki. Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, Wydawnictwo IBL PAN, t. 92, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa, ss. 522.

2012: Kultura w stanie przekładu. Translatologia - komparatystyka - Transkulturowość, red. W. Bolecki, E. Kraskowska. Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, Wydawnictwo IBL PAN, t. 91, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa, ss. 437.

2010: Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, ed. W. Bolecki, A. Dziadek, Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, IBL PAN Publishing Office, vol. 90, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

2010: Kulturowe wizualizacje doświadczenia, ed. W. Bolecki, A. Dziadek, Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, vol. 89, IBL PAN Publishing Office, Warszawa.

2007: Literackie reprezentacje doświadczeniaLiterary Representation and Experience , ed. W. Bolecki, E. Nawrocka, Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, IBL PAN Publishing Office, Warszawa vol. 88.

2007: Dzieła. Języki. Tradycje [Texts. Languages. Traditions] ed. W. Bolecki, R. Nycz, IBL PAN Publishing Office, Warszawa.

2007: Poetyka. Polityka. Retoryka [Poetics. Politics. Rhetoric ] ed. W. Bolecki, R. Nycz, IBL PAN Publishing Office, Warszawa.

2006: red. W. Bolecki i E. Dąbrowska, Literatura i wiedza [Literature and Knowledge] Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, IBL PAN Publishing Office, Warszawa, vol. 87, p. 535.

2004: red. W. Bolecki, Ryszard Nycz, Narracja i tożsamość. Problemy współczesnej antropologii literatury [Narration and Identity. Problems of Antropology and Modern Literature] Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, IBL PAN Publishing Office, Warszawa, vol. 85 and 86. 
Vol I: Narracje w kulturze[Narration and Culture]  Vol II: Antropologiczne problemy literatury. Problems of Literary Antropology]

2003: Stereotypy w literaturze (i tuż obok) , [ Stereotypes and Literature], edited by W. Bolecki and G. Gazda, Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, vol.84, IBL PAN Publishing Office, Warszawa.

2003: Słownik Bruno Schulza , [ The Dictionary of Bruno Schulz ], co-editors: współredakcja i autorstwo haseł z: J. Jarzębskim i S. Rośkiem, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.

2002: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze , [Beyond Controversy and Matters at Issue in Modern Literary Criticism ], edited by W. Bolecki and R. Nycz, Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, vol.83, IBL PAN Publishing Office, Warszawa.

2001: J. Sławiński, Prace wybrane [Selected Writings] Preface., Kraków, vol.5.

2000: Genologia dzisiaj , [ Generic Theory Today ], edited by W. Bolecki and I. Opacki, Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, vol. 82, IBL PAN Publishing Office, Warszawa.

2000: J. Sławiński, Prace wybrane [Selected Writings], Kraków, vol.3-4.

2000: Osoba w literaturze i w komunikacji literackiej , [ Person in Literature and Literary Communication ], edited by E. Balcerzan and W. Bolecki, Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, vol.81, IBL PAN Publishing Office, Warszawa.

2000: Ostrożnie z literaturą! , [ Caution! Literature Inside ], edited by S. Balbus and W. Bolecki,Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej IBL PAN Publishing Office, Warszawa.

1998: Literatura wobec niewyrażalnego , [ Literature and Unspeakable ], edited by W. Bolecki and E. Kuźma, IBL PAN Publishing Office, Warszawa.

1998: J. Sławiński, Prace wybrane [Selected Writings] Preface: "The Origins of Polish Poststructuralism", Kraków, vol.1-2.

1996: Poetyka bez granic , [ Poetics Without Bounds ], edited by W. Bolecki and W. Tomasik, IBL PAN Publishing Office, Warszawa.

1992: Miedzy tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej , [ Among the Texts. Intertextuality as a Problem of Poetics ], co-editors: J. Sławiński, J. Ziomek, PWN Publishing Office, Warszawa.

1992: W. Berent, Pisma rozproszone , [ Scaterred Writings by Wacław Berent ], co-editor R. Nycz, WL Publ;ishing Office, Kraków.