Books: compiled, introduced and commented

2018: Dzieła zebrane Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pod red. Włodzimierza Boleckiego, tom 7: Dziennik pisany nocą, vol. 2 (oprac. zespół); Wydawnictwo Literackie, Kraków, ss.740.

2018: Dzieła zebrane Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pod red. Włodzimierza Boleckiego, tom 12: Gustaw Herling-Grudziński – Jerzy Giedroyć, Korespondencja, vol. 1-3; Wydawnictwo Literackie, Kraków.

2018: Dzieła zebrane Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pod red. Włodzimierza Boleckiego, tom 11: Rozmowy w Dragonei i w Neapolu. Oprac. Sylwia Błażejczyk-Mucha, Aleksandra Siwek; Wydawnictwo Literackie, Kraków.

2018: Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik 1957 – 1958, Włodzimierz Bolecki, wstęp pt. Co ze mną będzie?, s. 5-11; opracowanie tekstu: Włodzimierz Bolecki, Marta Herling, Wydawnictwo Literackie, Kraków, ss. 360.

2018: Witold Gombrowicz, Autobiografia pośmiertna. Wybór układ, opracowanie Włodzimierz Bolecki; Wydawnictwo Literackie, Kraków, wydanie 2.; ss. 374.

2017: Dzieła zebrane Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pod red. Włodzimierza Boleckiego, tom 7: Dziennik pisany nocą, vol. 1 (oprac. zespół); Wydawnictwo Literackie, Kraków, ss.740.

2017: Dzieła zebrane Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pod red. Włodzimierza Boleckiego, Tom 6: Opowiadania, vol. 2 (oprac. zespół); Wydawnictwo Literackie, Kraków, ss.775.

2016: Dzieła zebrane Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pod redakcją Włodzimierza Boleckiego, tom 5: Opowiadania, vol. 1 (oprac. zespół), Wydawnictwo Literackie, Kraków, ss. 496.

2015: A world apart by Gustaw Herling, tłum. Agnieszka Kołakowska, Peter Lang GMBH, serie Cross-Road, ss. 268.

2014: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Pożegnanie jesieni. Powieść, introduction and commentary Włodzimierz Bolecki, ss. 1-211, Biblioteka Narodowa, seria I nr 323; Ossolineum, Wrocław 2014.

2014: Witold Gombrowicz, Posmrtna autobiografija. Izbor, struktura i oprema Włodzimierz Bolecki, preveo s poljskog Mladen Martić, Fraktura, Zagreb, ss. 360.

2014: Witold Gombrowicz, Posmrtna autobiografija. Izbor, struktura i oprema Włodzimierz Bolecki, preveo s poljskog Mladen Martić, Fraktura, Zagreb, ss. 360.

2013: Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane t.3: Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1957 - 1998. Felietony i komentarze z Radia Wolna Europa 1955 -1967, pod redakcją Włodzimierza Boleckiego, zebrali Zdzisław Kudelski i Violetta Wejs-Milewska. Opracowali: Justyna Błażejowska, Justyna Chłap-Nowakowa, Marek J.Chodakiewicz, Adam Dziadek, Rafał Habielski, Andrzej Jagodziński, Tadeusz Klimowicz, Andrzej K.Kunert, Małgorzata Łukasiewicz, Janusz Ostrowski, Agata Przybylska, Jerzy Snopek, Katarzyna Taras, Maciej Urbanowski, Violetta Wejs-Milewska, Mirosław Wójcik, Jan Zieliński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, s. 1310.

2009: G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane t.2: Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1947 - 1956 , pod redakcją W. Boleckiego, opracowali: J. Bielska-Krawczyk, T. Bocheński, W. Bolecki, M. Chodakiewicz, R. Habielski, E. Kaczyńska, T. Klimowicz, A. Kłopotowska, M. Lachman, A. Przybylska, K. Taras, K. Uniłowski, V. Wejs-Milewska, W. Włodarczyk, M. Wójcik, J. Zając, M. Zielińska, J. Zieliński, Krak&oacute, [ Collected papers, vol. 2: Essays 1947 - 1956 ed. W. Bolecki; footnotes: J. Bielska-Krawczyk, T. Bocheński, W. Bolecki, M. Chodakiewicz, R. Habielski, E. Kaczyńska, T. Klimowicz, A. Kłopotowska, M. Lachman, A. Przybylska, K. Taras, K. Uniłowski, V. Wejs-Milewska, W. Włodarczyk, M. Wójcik, J. Zając, M. Zielińska, J. Zieliński, Krakó, Kraków 2010, s. 667.

2009: G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane t.1: Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935 - 1946 , pod redakcją W. Boleckiego, przygotowali: W. Bolecki, A. Fitas, J. Chłap-Nowakowa, Z. Kudelski, P. Sieniuć, M. Urbanowski, M. Wójcik, [ Collected papers, vol. 1: Essays 1935 - 1946 ed. W. Bolecki; footnotes: W. Bolecki, A. Fitas, J. Chłap-Nowakowa, Z. Kudelski, P. Sieniuć, M. Urbanowski, M. Wójcik], Kraków 2009, s. 752.

2007: Witold Gombrowicz, Ferdydurke [Ferdydurke. Novel by W.Gombrowicz] Seria Dzieła Zebrane, wydanie krytyczne pod redakcją W.Boleckiego, J.Jarzębskiego, Z. Łapińskiego, Dodatek krytyczny W.Bolecki (aneksy opracowała M. Miecznicka), Wydawnictwo Literackie, Kraków, ss.837.Contents 

2007: M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Być kwiatem ?.., [ "To Be A Flower?" An Anthology of Poems by M. Pawlikowska-Jasnorzewska], Warszawa, 3nd edition.

2006: B. Leśmian, Zwiedzam wszechświat . [ An Anthology of Poems by B. Leśmian], Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa, 3nd edition.

2006: Witold Gombrowicz, O literaturze polskiej About Polish Literature. Ed. W. Bolecki], wybór i posłowie W. Bolecki, Kraków, s. 129.

2004: Gustaw Herling-Grudziński, Skrzydła ołtarza: Wieża i Pieta dell' Isola. Lekcja literatury z Włodzimierzem Boleckim - wydanie drugie [Gustaw Herling, Two short-stories: The Tower and Pieta dell' Isola ] 2nd edition.

2004: Witold Gombrowicz, Bestiarium[ed. W. Bolecki] wstęp, wybór, układ, Włodzimierz Bolecki, Kraków, Wydawnictwo Literackie.

2003: W. Gombrowicz, Sentencje, aforyzmy, myśli, zdania i uwagiThe Maxims, Aphorisms, Thoughts, Ideas and Remarks ], Ed. W. Bolecki Kraków.

2002: Gustaw Herling-Grudziński, Inny Świat. Lekcja literatury z Włodzimierzem Boleckim wydanie drugie [G ustaw Herling A World apart ] 2nd edition. 

2002: W. Gombrowicz, Ferdydurke. Lekcja literatury z W. Boleckim ,Posłowie pt. Przewodnik po labiryncie. Zestawienie ważniejszych artykułów o Ferdydurke . Wydawnictwo Literackie, Kraków. Wyd. II (wyd. I: 1996)

2002: W. Gombrowicz, Autobiografia pośmiertna . [ A Posthumous Autobiography ], Ed. W. Bolecki; Kraków.

2001: G. Herling-Grudzinski, Skrzydła ołtarza. Lekcja literatury z W. Boleckim, Wydawnictwo Literackie, Kraków. [Gustaw Herling, Two short-stories: The Tower and Pieta dell' Isola ] 1st edition.

2001: B. Leśmian, Zwiedzam wszechświat . [ An Anthology of Poems by B. Leśmian ], Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa, 2nd edition.

2000: Wacław Berent, Opowieści biograficzne: Nurt. Diogenes w kontuszu. Zmierzch wodzów wstęp, opracowanie tekstu, komentarze , Wydawnictwo Literackie, Kraków. Wyd. II, uzupełnione.

2000: G. Herling-Grudziński, Inny Świat Lekcja literatury z W. Boleckim, Wydawnictwo Literackie Kraków. [G ustaw Herling A World apart ] 1st edition.

2000: B.Schulz, Opowiadania, eseje, listy , [ Short-stories, Essays, Letters ;Ed. W. Bolecki ], Warszawa.

2000: M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Być kwiatem ?... , [ "To Be A Flower?" An Anthology of Poems by M. Pawlikowska-Jasnorzewska; Ed. W. Bolecki], Warszawa, 2nd edition.

2000: G.Herling-Grudziński, Najkrótszy przewodnik po sobie samym . [ The Shortest Self-guide ; Ed. W. Bolecki], Kraków.

1999: Cz. Miłosz, Zniewolony umysł Lekcja literatury z W. Boleckim Wydawnictwo Literackie Kraków. [Cz. Miłosz, Captive Mind ]

1999: G.Herling-Grudziński, Cud. Dżuma w Neapolu Lekcja literatury z W. Boleckim Wydawnictwo Literackie, Kraków.

1999: G. Herling-Grudziński, Podróż do Burmy. Dziennik Układ książki i posłowie W. Bolecki.

1999: "Snuć miłość..." . Antologia polskiej poezji miłosnej XV-XX w., [ An Anthology of Polish Poems on Love from XV – XX c. ; Ed. W. Bolecki], Warszawa.

1998: Posłowie pt. Księga buntowników do: Cz. Miłosz. Dolina Issy Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa. See On-Line

1998: Cz. Miłosz, To, co pisałem. Antologia wierszy Wybór, układ tematyczny wierszy i posłowie W. Bolecki, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa.

1996: W.Gombrowicz, Ferdydurke Ferdydurke. Novel by W.Gombrowicz], An Afterword: A Guide of Labyrinth , Kraków 2nd edition.

1996: S.I.Witkiewicz, Pożegnanie jesieni Wstęp pt. Szaleństwo ludzi zdrowych czyli jakie ładne samobójstwo opracowanie komentarze , Kraków.

1996: A.Wat, Ucieczka Lotha, [ Flight of Loth. A novel ] wstęp, opracowanie tekstu, przypisy W. Bolecki, Warszawa, Wydawnictwo Czytelnik.

1996: Posłowie do: J. R. Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem 1983 roku , Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa.

1996: Posłowie do: Czesław Miłosz, Zniewolony umysł, Wydawnictwo Świat Książki Warszawa.[Cz. Miłosz, Captive Mind]

1996: Bolesław Leśmian, Zwiedzam wszechświat , [ A Sightseeing Tour of the Universe. An Anthology of Poems by B. Leśmian ; Ed. W. Bolecki], Warszawa.

1995: Wstęp do: J. Walc, Ja tu tylko sprzątam. Felietony i artykuły z lat 1988 - 1993 Wybór i opracowanie M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Szpak, Warszawa.

1994: Sergiusz Piasecki, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy posłowie, nota biograficzna i edytorska , Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa.

1994: W. Gombrowicz, Ferdydurke. Lekcja literatury z W. Boleckim ,Posłowie pt. Przewodnik po labiryncie. Zestawienie ważniejszych artykułów o Ferdydurke. Wydawnictwo Literackie Kraków. Wyd. II: 2002 .

1994: M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Być kwiatem ?...An Anthology of Poems by M. Pawlikowska ; Ed. W. Bolecki], Warszawa 1994.

1993: Aleksander Wat, Bezrobotny Lucyfer i inne opowieści wstęp i współredakcja z J. Zielińskim, Warszawa.

1991: Wacław Berent, Opowieści biograficzne: Nurt. Diogenes w kontuszu. Zmierzch wodzów wstęp, opracowanie tekstu, komentarze , Wydawnictwo Literackie, Kraków.

1989: Mieczysław Jastrun, Dziennik 1956-1958 wybór i opracowanie W. Bolecki, Polonia Book Found Ltd.

1987: Wacław Berent, Ozimina Wstęp W.Bolecki, opracowanie Michał Głowiński, Wydawnictwo Alfa, Warszawa.