Books: authored

2018: Chack (Gracze. Opowieść o szulerach), Wydawnictwo Literackie, ss. 650.

2017: Wenus z Drohobycza (o Brunonie Schulzu), Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk, ss. 208.

A World Aparat by Gustaw Herling, translated by Agnieszka Kołakowska, Peter Lang Verlag, 2015, s. 268.

2014: Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu. Monografia, 3rd edition, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2014, s. 737.


 

2013: Modalności modernizmu. Studia, analizy, szkice [The Modalities of Modernism], Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013, ss. 633.

See synopsis  On-Line.

In 2014 the book was nominated to the Jan Długosz Prize.

2007: Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [A World Apart by Gustav Herling], 3nd edition - revised, Univeristas Publishing Office, Kraków.

2007: Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (Zarys monograficzny).[The Bird-Catcher from Vilnius. On Joseph Mackiewicz]. Second edition - revised. Publishing Office Arcana., Kraków, p.919. (contents); See: Joanna Rostropowicz-Clark, "The Sarmatian Review", vol. XXVIII n0 3, September 2008, pp.1427-1429. See on line

2006: Inna krytyka [Another Criticism. Essays], Universitas, Seria: Krytyka XX wieku pod red. M. Wyki, Kraków, s.554. (zob. www.malopolskie.pl/wyka)

2005: Ciemna Miłość. Szkice o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, [Dark Love. Essays On Gustaw Herling],Wydawnictwo Literackie, Kraków.

2000: Rozmowy w Neapolu (z Gustawem Herlingiem)[Conversations in Naples with Gustaw Herling], Warszawa 2000. Review article ON-LINE

1999: Polowanie na postmodernistów (w Polsce), [Hunting Postmodernists (in Poland)], Kraków 1999.

1998: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. [Pre-texts and Texts. Studies in Intertextuality of 20th-Century Polish Literature], Warszawa; 2nd edition.

1997: Rozmowy w Dragonei (z Gustawem Herlingiem), [Conversations in Dragonea with G. Herling], Warszawa, 1997. Review article ON-LINE

1997: Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, [A World Apart by Gustaw Herling], Warszawa, 2nd edition.

1996: Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, [A Poetic Model of Fiction in Poland 1918-1939. Essays on Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz. A Study in Historical Poetics], Universitas, Kraków, 2nd edition.

1994: Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, [A World Apart by Gustaw Herling], Warszawa.

1993: Prawdy niemiłe. Eseje, [Uncomfortable Truths. Essays], Warszawa 1993.

1991: Ptasznik z Wilna [The Bird-Catcher from Vilnius]. Under the pen-name Jerzy Malewski, Kraków, 1991. [The "Kultura" Monthly Award (Zygmunt Hertz's Award) Paris].

1991: Wyrok na Józefa Mackiewicza [A Judgement on Joseph Mackiewicz]. Under the pen-name Jerzy Malewski, London, 1991.

1991: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. [Pre-texts and Texts. Studies in Intertextuality of 20th-Century Polish Literature], Warszawa.

1991: Ciemny Staw. Trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, [The Dark Pond. Three Essays On Gustaw Herling], Warszawa 1991.

1989: Widziałem wolność w Warszawie. Szkice 1982-1987, [I Saw Freedom in Warsaw. Reviews and Essays 1982-1987].Polonia Publishing Office, serie: On Literature, vol. t.11, London. Under the pen-name Jerzy Malewski, 2nd and revised edition.

1987: Jedynie prawda jest ciekawa. Szkice do portretów, [Nothing Exciting But the Truth. The Essays], under the pen-name Jerzy Malewski, Warszawa.

1984: Widziałem wolność w Warszawie, [I Saw Freedom in Warsaw], under the pen-name Jerzy Malewski, Warszawa.

1982: Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, [A Poetic Model of Fiction in Poland 1918-1939], Wrocław. - [French Summary]

1978: Historia i biografia. Opowieści biograficzne Wacława Berenta, [History and Biography. The Biographical Tales by Wacław Berent], Wrocław 1978. - [English Summary]