Screenplays

2007: Reytan. Z dziejów inteligencji niepokornej [A School Called Reytan], directed by Krzysztof Wojciechowski.

2000: Nowa Fala [The so called 'New Wave'. Poetry of the 68' Generation], directed by K. Suchcicka.

1999: Czesława Miłosza historia literatury polskiej XX w. [Czeslaw Milosz´s Polish Literary History of the 20th-Century], directed by E. Pytka.

1997: Tratwa "Kultury", [A "Kultura" Monthly As A Lifeboat], directed by A.Kuczyński.

1996: "Jedynie prawda jest ciekawa. O Józefie Mackiewiczu" ["Nothing Exciting but the Truth. About Joseph Mackiewicz"], directed by R. Kaczmarek.

1989: Ostatni dzwonek [The Last Call], directed by M. Łazarkiewicz. See: Filmpolski | See: Ostatni dzwonek