Artykuły, ostatnie publikacje (wybór)

2013

La littèrature du jeune modernisme w: Karol Irzykowski, La Chabrque. Les rêves de Maria Dunini, édition biligue, trad. par Mateusz Chmurski, Kinga Callebat, Parick Rozborski, Paris 2013, s. 32-45.

Sous le ligne de Lucifer w : Aleksander Wat sur tous les fronts, sous la direction de Maria Delaperrière, Institut d'études slaves & Société historique et littéraire polonaise, Paris 2013 (in print).

2012

Heimat vieler Völker. Die "Idee von der gemeinsamen Heimat" im Werk von Józef Mackiewicz [in:] Zwischen (Sowjet-) Russland und Deutschland. Geschichte un Politik im Schaffen von Józef Mackiewicz (1902 - 1985), Herausgegeben von Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura, Fibre Verlag, OsnabrĂźck 2012, s. 129 -142.

W. Bolecki, E. Dahlig-Turek, P. Urbańczyk, Po pierwszym konkursie NPRH, "Forum Akademickie" 2012, nr 4. Zob. On-Line

2011

Nowoczesność i recepcja książek Józefa Mackiewicza, w tomie artykułów z konferencji w Rapperswilu (2006) pt. Zmagania z historią. Życie i twórczość Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej, pod red. Niny Kozłowskiej i Małgorzaty Ptasińskiej, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, s.68-88. Zob. On-Line.

2010

Le Słowacki de Gombrowicz, traduit par Jean Delaperierre [dans:] Juliusz Słowacki. Les lectures contemporaines, poublie sous la direction de Maria Delaperierre, Institut D'Etudes Slaves, Paris 2010, p.101 - 118.

J.Neubauer, W. Bolecki, Two Regionalists of the Interwar Period. Józef Mackiewicz and Maria Berde [in:] History of Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Volume 4: Types and Stereotypes. Ed. by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer, John Benjamins Publishing Company, 2010, pp.538 -549. Zob. On-Line

Słowacki Gombrowicza, "Teksty Drugie" 2010 nr 1 - 2, s.171 - 192. on_line.pdf

2009

L'impressionnisme de Conrad et la littérature polonaise, [w:] Joseph Conrad, un Polonais aux confins de l'Occident, sous la direction de Maria Delaperrière, Institut d'études slaves & Société historique et littéraire polonaise, Paris 2009, ss. 195-209.

"Kultura" (1946 - 2000). Exile Cultures Abroad: Publishing, Ventures, Exiles Associations, and Audience [in:] John NEUBAUER, Borbála Zsuzsanna TÖRÖK (Eds.), The Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium, Walter de Gruyter - Berlin - New York, 2009, pp.144 - 188.  On-Line

Exile Diaries: Sándor Márai, Gustaw Herling-Grudziński and Others. Eight Issues of Comparison. Exile Autobiographical Exile Writing, [in:] John NEUBAUER, Borbála Zsuzsanna TÖRÖK (Eds.), The Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium, Walter de Gruyter - Berlin - New York, 2009, pp.422 - 431. Zob.  On-Line

"Jedynie prawda jest ciekawa". Literatura jako relacja prawdomówna [w:] Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane Profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2009, s. 59-72. Zob. On-Line

Pochwała translatologii [wstęp do:] "Teksty Drugie" 2009 nr 6. on_line_pochwala.pdf

W.Bolecki, P. Urbańczyk, E.Dahlig-Turek, Humanistyka a reforma polskiej nauki, "Forum Akademickie" 2009 nr 5. On-Line

Kulturowe wizualizacje doświadczenia [wstęp do:] "Teksty Drugie" 2009 nr 1-2. On-Line

2008

 La modalitè littèraire en tant que tèmoignage [w:] Le tèmoigne dans la littèrature polonaise du XXe siècle. Textes rèunis par Hanna Kunicka et Charles Zaremba, Institut d'Ètudes Slaves, Paris, p.11 - 25.  On-Line

Antykomunizm Józefa Mackiewicza - realizm czy idealizm? [w:] Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej, pod redakcją Jacka Kłoczowskiego i Michała Szułdrzyńskiego, Ośrodek Myśli Politycznej. Wyższa szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, s.177-192. Zob. On-Line

Rossija, bolszewizm i Polsza w tworczestwie Josefa Mackiewicza (pieriewod Dina Kostjanowskaja) w: Polsza i Rossija wo wzaimnych priedstawlieniach. W: "Istorik i chudożnik", 2008 nr 1-2 (15-16), s. 99-115, Moskwa 2008. Zob. On-Line

Métafiction et métanarration [dans:] Percer le mystère de la chabraque. Dossier critique, réuni par Zofia Mitosek et Kinga Siatkowska-Callebat, Paris 2008. Zob. On-Line

Marai Sandor, Gustaw Herling-Grudziński (es masok), trans. Palfalvi Lajos, Nagy Vilag 2008 nr 3, p.253-259, Budapest.  On-Line

Dyskurs tożsamościowy polskiej inteligencji po roku 1989 a literatura emigracyjna [w:] Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, pod red. H.Domańskiego, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa, s.387 - 402

2007

Reforma sektora nauki (współautor - Maciej Żylicz), "Nauka Polska" nr 16. Zob. On-Line

Myśli różne o postkolonializmie, "Teksty Drugie" nr 4. Zob. On-Line

Gombrowicz and Science [in:] Russian Literature LXII (2007) IV  On-Line

Aphorismes: une autre lecture de Gombrowicz [dans:] Witold Gombrowicz entre l'Europe et l'Amérique, éd. Marek Tomaszewski, préface Rita Gombrowicz, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Asq, p. 159 -170. Zob. On-Line

2006

"Corpus" Iwony [Witold Gombrowicz, Iwona, księżniczka Burgunda] w: Ciało widzialne. Wykłady otwarte, [sezon 2005/2006], Teatr Narodowy, program wykładów M. Dziewulska, red. M. Rochowski, Warszawa 2006, s.127-152. On-Line

Doświadczenie i modernizm, "Teksty Drugie" nr 6 (102), s. 6-9. zob. On-Line

"A modernizmus a XX. szazadi lengyel irodalomban" w książce zbiorowej pt. Irodalom es normalitás. Tanulmányok a modern lengyel irodalomról és színházaról, red. Pálfalvi Lajos, wydawnictwo Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő s. 36-62.

"Modernseg es modernista a XX. szazadi lengyel költeszetben" w książce zbiorowej pt Irodalom es normalitás. Tanulmányok a modern lengyel irodalomról és színházaról, red. Pálfalvi Lajos., wydawnictwo Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2006. s.63-77.

Gombrowiczs Aphorismen [in:] Gombrowicz in Europa. Deutsch-polnische Versuche einer kulturellen Verortung Herausgegeben von Andreas Lawaty und Marek Zybura, Harasowitz Verlag, 2006, s. 269-278.

Dodatek krytyczny do: Witold Gombrowicz, Ferdydurke. Seria: Dzieła Witolda Gombrowicza, T. II (wydanie naukowe), Kraków 2006.

Wisława Szymborska and Modernism in Poland [in] Wislawa Szymborska. A Stockholm Conference, May 23-24, 2003, ed. L. Neuger, R. Wennerholm, Konferenser 60, Stockholm 2006, p.20-30. Zob. On-Line


Rapperswilskie archiwum Mackiewiczów - na stronie www.tylkoprawda.akcja.pl zob też: "Zapisuję żonie mojej..." w: "Tygodnik Powszechny" 2006 nr 44.

"La place de la prose dans le projet de modernitè de Milosz", traduit par Kinga Siatkowska-Callebat, Piotr Bilos [dans:] Czesław Miłosz et le vingtieme siecle. Publié sous la direction de Maria Delaperrière, Institute d’Etudes Slaves, Paris 2006, p.109-116.  On-Line

 

2005

"Czego wyparł się Witold Gombrowicz?", wstęp do: Olaf Kuhl, Gęba erosa. Tajemnice stylu Witolda Gombrowicza, przeł. Krzysztof Niewrzęda, Maria Tarnogórska, Universitas, Kraków, s. V-XII. Zob. On-Line


Gombrowicz i nauka [w:] Orbis Linguarum. Festschrift für Bonifacy Miązek zum 70. Geburstag, vol. 28, Herausgegeben E. Białek, J. Krucina und E. Tomiczek, Wrocław, s. 165-174.

"Ez az én fejlődésregényem". W.Bolecki beszelgetese Gustaw Herling-Grudzński a Más világrol, transl. into Hungarian Pálfalvi Lajos, "Nagy Világ. Világirodalmi folyóirat", nr 4, p. 303 – 320.  On-Line

Niebezpieczne związki, "Teksty Drugie" nr 5, s. 4-7. zob. On-Line

Das "principium individuationis”. Nietzscheanische Motive im Werk von Bruno Schulz. Aus dem Polnischen von Ursula Kiermeier [in:] Polnische Literatur im europäischen Kontext. Festschrift für Brigitte Schultze zum. 65. Geburtstag, Frank Gobler (Hrsg.), Verlag Otto sagner, Munchen 2005, s.13-34.Zob. 2003. Zob. On-Line

Gender And Sex In Early Modernist Polish Fiction: Przybyszewski, Irzykowski, Witkacy, Schulz w książce: Geneder And Sexuality In Ethical Context, ed. by K.Grimstad and U.Phillips, Bergen Slavic Studies, Bergen. Zob. On-Line

"Pytania o przedmiot literaturoznawstwa", "Teksty Drugie" nr 1-2. Przedr.: Pytania o przedmiot literaturoznawstwa [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków 22-25 września 2004, red. M. Czermińska, R. Nycz i inni, Universitas, Kraków, t. I, s. 3-14.zob. On-Line

Wstęp do: Ferdynand Goetel, Z dnia na dzień w: Dzieła wybrane, t. 4, oprac. Maciej Urbanowski, Arcana, Kraków 2005, s. 5-14. Zob. On-Line

 

2004

Witold Gombrowicz. A l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, trad. par Damian Rosset, Ecriture 64. Revue Littéraire, Lausanne 2004, p. 166-174.  On-Line

Le modernism et la modernité dans la poésie polonaise du XXe siècle, w książce: La poésie polonaise du vingtième siècle. Voix et visage, red. M. Delaperièrre Institut D'Études Slaves, Paris.

Jusque'à la fin du monde "Requiem pour un Carillonneur" de Gustaw Herling .
Impresjonizm w prozie modernizmu (wstęp do modernizmu w prozie polskiej XX wieku) w pracy zbiorowej pt. "Punkt widzenia w tekście i w dyskursie" , Red. J. Bartmiński, S. Bartmińska-Niebrzegowska, R. Nycz, Lublin 2004, s. 239 - 260. Zob. On-Line. Zob. też 2003.

Gombrowicz i nauka, "Nauka", Wydawnictwo PAN, Warszawa. Wersja angielska zob. 2007.

Pierwszorzędne teksty drugorzędne. Wstęp do: W.Gombrowicz, Varia t. 1-3, Kraków 2004. Zob. On-Line

Wisława Szymborska i modernizm, "Pogranicza" nr 1, Szczecin 2004. Zob. On-Line

 

2003

Impresjonizm w prozie (polskiego) modernizmu, "Teksty Drugie", 2003 nr 4, IBL PAN. Zob. On-Line

"Principium individuationis". Motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza, "Teksty Drugie" 2003 nr 5, IBL PAN. Przedr. [w:] W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej Łysiak i Władysława Panasa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 321 - 340. Zob. On-Line

"Aż do końca świata" (O "Podzwonnym dla dzwonnika" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego), "Znak", Kraków 2003 nr 12, s. 89-107. Zob. On-Line

Pamięć - czas - świadomość ("Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza), Cykl: Modernizm w Polsce, "Pogranicza", Szczecin 2003 nr 6. Zob. On-Line

"Pamięć - "choroba na śmierć" - świadomość ("Niecierpliwi" Zofii Nałkowskiej), Cykl: Modernizm w Polsce, "Pogranicza" nr 5. Zob. On-Line

"Mistyczne mare tenebrarum"(Stanisław Przybyszewski), Cykl: Modernizm w Polsce, "Arkusz" 2003 nr 1, Poznań. Zob. On-Line

"Mityzacja rzeczywistości" [w:] Katalog wystawy pt. Bruno Schulz: Republika marzeń, Warszawa, red. Ł. Kossowski, styczeń 2003.

Metaproza wczesnego modernizmu (Pałuba K.Irzykowskiego) - cz.1, Cykl: Modernizm w Polsce, Arkusz 2003 nr 2. Zob. On-Line

Metaproza wczesnego modernizmu (Pałuba K.Irzykowskiego) - cz.2, Cykl: Modernizm w Polsce, Arkusz 2003 nr 3.

Czas, przypadek i metafizyka moralności ("Straszny czwartek w domu pastora" K.L. Konińskiego), Cykl: Modernizm w Polsce, Arkusz nr 4. Zob. On-Line

Ludobójstwo i początki prozy nowoczesnej ("Choucas" Zofii Nałkowskiej), Cykl: Modernizm w Polsce, Arkusz nr 5. Zob. On-Line

Zapomniana dekada, "Teksty Drugie" nr 5 (83), s. 3-8. Zob. On-Line

Modernism in Poland: The Troublesome Subject [ in:] Swedish-Polish Modernism. Literature - Language - Culture. Ed. By Małgorzata Anna Packalén & Sven Gustavsson, Kungl. Vitterhets. Historie och Antikvites Akademien, Konferenser 56, Stockholm. Zob. On-Line

Nie całkiem fantastyczne podróże po pewnym romantycznym temacie (z poradnika wykładowcy), "Prace Polonistyczne" seria LVIII: "Romantycy - fantastyka - podróż", tom ofiarowany prof. K.Poklewskiej, Łódź 2003, s.313-318. Zob. On-Line

 

2002

Modernizm w literaturze polskiej XX wieku (Rekonesans), "Teksty Drugie" 2002 nr 4. Zob. On-Line

Prawda rzucona w oczy świata (O Józefie Mackiewiczu w 100. rocznice urodzin), Rzeczpospolita, 30 marca.

Zrozumieć Mackiewicza (rozmowa przeprowadzona przez K. Masłonia), "Rzeczpospolita", 2 marca. Przedr. w: K.Masłoń, Lekcja historii najnowszej, Kraków 2003, s.167-178.

Pisarz niewygodny (O Józefie Mackiewiczu w 100. rocznice urodzin). "Dziennik Polski", Nowy Jork.

Von der Postmoderne zur Moderne (Wat: Die andere Erfahrung) w: Aleksander Wat und "sein" Jahrhundert, herausgegeben von M. Freise und A. Lawaty, Wiesbaden 2002, s.276-294. Zob. On-Line

Polish Émigré Literature and Polish Literary History in: A World Of Slavic. Essays in Comparative Slavic Studies in Honor of Edward Mozejko, ed. by Paul D. Morris,, Bloomington, Indiana.

Tajemnica Kosmosu [w:] Jan Błoński i literatura XX wieku, pod redakcją R. Nycza i M. Sugiery, Kraków 2002, s.281-283. Zob. On-Line

Gombrowicz w tekstach drugich, "Teksty Drugie" 2002, nr 3. Zob. On-Line

Returns to the Impossible: The Search for Home in the Prose of Gustaw Herling, in: Framing the Polish Home, in: Framing the Polish Home. Postwar Cultural Constructions of Heart, Nation, and Self, ed. by Bożena Shallcross, Ohio University Press, Athens, 2002. Zob. On-Line

 

2001

Od "postmodernizmu" do "modernizmu": Wat - inne doświadczenie, "Teksty Drugie", Warszawa 2001 nr 2 (67), s.29-39. Zob. On-Line

Modalność - literaturoznawstwo i kognitywizm (rekonesans), "Teksty Drugie", Warszawa 2001, nr. 5 (67), s.31-49. Przedr. w: 2002: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz. Zob. On-Line

Лови на постмодернисттив, in: "12 Полсъких Есеїв", ed. O. Гнатюк, Київ 2001, p.225-249.

2000

Ja, Pan Zdzisio, "Teksty Drugie", Warszawa 2000 nr 5.

Ofiarowanie (rozmowa z G.Herlingiem-Grudzińskim), "Tygodnik Powszechny", Kraków 2000, nr 10, s.8-9.

Sycylijskie obsesje (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Rzeczpospolita", Warszawa 2000 nr 54, s.D-2.

Religia i zło (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Gazeta Wyborcza", Warszawa 2000, nr 158, s.12-13.

Józef Mackiewicz - pisarz przemilczany, "Tygodnik Powszechny", Kraków 2000 nr 34, s.15.

Stanisław Ignacy Witkiewicz - koniec kultury, "Rzeczpospolita" Warszawa 2000, nr 93, s.3.

Czarodziejki i czarownice (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Dekada Literacka", Kraków 2000, nr 2-3, s. 3,18-19.

Martwy Chrystus (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Arkusz", Poznań 2000, nr 4, s.12.

Jak powstają opowiadania (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Kresy", Lublin 2000 nr 1, s.50-65.

Diabeł i my (rozmowa z G. Herlingiem-Grudzińskim), "Życie", Warszawa, 2000 nr 37, s.12.

Polnische Exilliteratur des 20. Jahrhunderts - Ein Versuch der Neubewertung ihrer Bedetung für die polnische Literatur: Die polnishe Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politishen Denkens und der Literatur Polens im Exil, Hrs. Ł.Gałecki und Basil Kerski, Osnabrück 2000, s.133-147.

Biткацы, Шульц, Гамбрοвiч [:] Быць аьο ня ьыць сярзднезурапейцам, Менск.

1999

O gatunkach to i owo [Wstęp do numeru monograficznego nt. genologii], "Teksty Drugie" 1999 nr 6. Zob. On-Line

"Polityczność - emigracyjność - historia literatury, "Teksty Drugie" nr 3. On-Line

Postmodernising Modernism, [in:] From Norwid to Kantor. Essays on Polish Modernism dedicated to Professor G.M. Hyde, ed. by G. Bystydzieńska and Emma Harris. Zob. On-Line

Le Postmodernisme? Ou peut-être un modernisme méconnu?: Witkacy-Gombrowicz-Schulz [dans] Modernisme en Europe Centrale. Les avant-gardes. Sous la direction de Maria Delaperrière, L Harmattan, Paris-Montreal.

1998

Witkacy était-il antisémite? (En marge des stéréotypes du Juife polonais et du Polonais antisémite) [dans:] Mythologie polonaise, sous la direction de A. van Crughten et J. Rubes, Bruxelles , pp. 211-229. Zob. On-Line

Conversation on Painting [G. Herling - Z. Herbert]," Indiana Slavic Studies" 9: 137-141.

Posłowie do: G.Herling-Grudziński "Cud" i "Dżuma w Neapolu", Kraków.

Księga buntowników. Posłowie do: Cz. Miłosz, Dolina Issy, Warszawa 1998.

U źródeł polskiego poststrukturalizmu, Wstęp do: J. Sławiński, Pisma Wybrane, Kraków 1998

Wyznania członka lokalnej wspólnoty interpretacyjnej, Teksty Drugie, nr 6. Zob. On-Line